16 vragen voor Robin Kersbergen, lijsttrekker VVD Bodegraven-Reeuwijk

Officieel 16 maart, maar in verband met de coronamaatregelen ook op 14 en 15 maart, gaan we als inwoners naar de stembus om onze lokale volksvertegenwoordiging te kiezen. De gemeenteraad. Wie zijn de aanvoerders van de partijen die meedoen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. EDGH.nl legt alle tien lijsttrekkers dezelfde 16 vragen voor. Robin Kersbergen, VVD Bodegraven-Reeuwijk, trapt af. Hij had twee keuzes. Van de zijlijn blijven klagen of de mouwen op stropen en er wat aan doen. Hij koos voor het laatste.

1. Wie ben je?

Mijn naam is Robin Kersbergen, ik ben 29 jaar oud en woon in de Bodegraafse Dronenwijk met mijn vrouw Manon. Na een studie fiscale economie en diverse detacheringsklussen ben ik op dit moment werkzaam als consultant in de banksector. Mijn hobby’s zijn skiën, schaatsen, motorrijden en fotografie, verder kijk ik graag Formule 1. Ik ben actief voor de VVD en sta deze verkiezingen op ‘pole position’: ik ben lijsttrekker.

2. Waarom heb je gekozen om de gemeentepolitiek in te gaan?

Ik volgde de lokale politiek van een afstandje en had regelmatig het idee dat niet alle besluiten even goed onderbouwd waren. En als je vindt dat het beter kan, dan kun je twee dingen doen: vanaf de zijkant blijven klagen of de mouwen opstropen en er wat aan doen. Ik heb gekozen voor dat laatste.

3. Waarom heb je gekozen voor jouw politieke partij?

 In april 2016 heb ik ingesproken over de A12, na afloop van die vergadering heb ik contact gehad met diverse fracties. Ik voelde me toen al rechts-liberaal en de VVD paste daar het beste bij. Het hielp ook mee dat de lokale fractie bestond uit prettige mensen waar ik het goed mee kon vinden. Na een paar keer aanschuiven bij de fractievergaderingen ben ik lid geworden en na een paar maanden als commissielid werd ik verkozen in de raad.

4. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan met een belangrijke controlerende functie, beleef jij dit ook zo?

Ja, uiteindelijk gaat de raad overal over. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd lukt om alles tot in detail bij te sturen zoals je het graag ziet. Omdat je het raadswerk in de avonduren naast je gewone werk doet, moet je soms keuzes maken op welke onderwerpen je echt een verschil kunt maken.

5. Wat is volgens jou nodig om onze gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Op dit moment besteden we soms te veel tijd aan onderwerpen waar bijna iedereen het mee eens is. Iedereen wil dan zijn zegje doen, maar dat kost een hoop tijd terwijl de uitkomst hetzelfde is. Als de politiek meer de discussie opzoekt over onderwerpen waarover de politieke opvattingen verschillen, zien de inwoners ook beter dat er echt iets te kiezen valt.

6. Is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur ook in Bodegraven-Reeuwijk?

Vergeleken met sommige gemeenteraden elders in het land is de onderlinge sfeer goed, dat moeten we zeker zo houden. Maar ik denk dat een minder grote coalitie en het vaker werken met wisselende meerderheden de politieke dynamiek kan vergroten. Dat moet overigens van twee kanten komen; ik vind het soms ook wel eens jammer als ik een oppositiepartij met een punt zie komen waarin we best samen hadden kunnen optrekken, maar het simpelweg niet gevraagd is.

7. Veel inwoners vinden dat de lokale politiek te ver van de burgers staat, vind jij dit ook en waarom?

Een beetje wel, maar dat kan ook bijna niet anders. Als gemeenteraadslid ben je 15 tot 20 uur per week met onderwerpen bezig, terwijl de gemiddelde inwoner alleen een paar korte nieuwsberichtjes over het uiteindelijke besluit zal lezen. De kunst voor de politici is dus om je standpunt en alle afwegingen heel compact samen te vatten en goed te communiceren waarom je het doet zoals je het doet. Dat lukt niet altijd even goed.

8. Elke gemeente geeft invulling aan burgerparticipatie. Kun je wat jou betreft het beste voorbeeld uit onze gemeente geven?

De manier waarop bepaalde burgerinitiatieven in samenwerking met de ambtenaren leiden tot zichtbare resultaten is voor mij een goed voorbeeld van hoe het moet. Denk aan Hart in Bodegraven, maar ook initiatieven van ondernemersverenigingen om winkelcentra en bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken.

9. Hoe vind jij dat jouw partij de komende vier jaar meer aanwezig en zichtbaarder moet zijn in onze gemeente?

We doen ontzettend veel, maar komen er niet altijd aan toe om te vertellen wát we doen. De komende vier jaar zou ik het liefst meer vertellen over wat we doen en bereiken, bijvoorbeeld in filmpjes of korte berichten, maar ook door vaker op werkbezoek te gaan. De besluiten vallen op het gemeentehuis, maar buiten gebeurt het.

10. Uit onderzoek van EDGH.nl blijkt dat veel inwoners voor een gekozen burgemeester zijn, eens of oneens?

Eens dat het uit het onderzoek blijkt, oneens dat het een goed idee is. (En stiekem toch een toelichting: nu is de gekozen gemeenteraad de baas, maar als de burgemeester óók gekozen wordt, wie heeft dan het laatste woord).

11. Moet er in de gemeenteraad meer aandacht zijn voor inclusiviteit binnen het bestuur (gender, culturele achtergrond, man/vrouw, leefstijl, sexuele voorkeur)?

Er is de afgelopen jaren al best veel aandacht voor geweest, en ik zou het liefst zien dat we er minder aandacht aan hoeven te besteden. Het betrekken van iedereen zou namelijk wat mij betreft zo normaal moeten zijn, dat je het niet voortdurend hoeft te benoemen.

12. Het college laat op dit moment wel een erg eenzijdig beeld zien, vooral na het vertrek van onze enige vrouwelijke wethouder. Man, blank, 50+, etc. Moet het volgende college wat jou betreft een betere afspiegeling zijn van de samenleving?

Volgens mij is het belangrijk dat het college bestaat uit goede bestuurders die weten wat er speelt en hoe je de problemen aanpakt. Het moet geen sport worden om een bingokaart met eigenschappen vol te krijgen, en een goede wethouder is prima in staat om zich ook in een ander te kunnen verplaatsen.

 13. Waar krijg jij politiek gezien jeuk van?           

Als collega’s de feiten niet op orde hebben, wanneer middel en doel met elkaar verward worden of wanneer iets onnodig veel geld kost.

14. Stel dat je niet in de raad komt, blijf je wel politiek verbonden en actief voor jouw partij?

 Die kans is vrij klein als lijsttrekker, maar mocht ik niet in de raad komen, dan wil ik zeker door als commissielid.

15. Welke 3 punten uit jullie verkiezingsprogramma ga jij in de komende vier jaar in ieder geval jouw schouders onder zetten?

Dat zijn voor mij het verbeteren van de bereikbaarheid, het op orde brengen van de financiën en het effectiever aanpakken van criminaliteit.

16. Wat mogen we dan van jou verwachten? Kortom welke belofte ga je waarmaken?


Ik hoop voor de inwoners herkenbaar en aanspreekbaar te zijn in mijn politieke werk, en verder natuurlijk resultaten boeken op basis van ons programma. Het goede behouden en aanpakken wat beter kan.

Het programma van de VVD Bodegraven-Reeuwijk is hier te vinden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp