Je bent jong en je wilt wat (in de politiek): Anne-Fleur Brunn (23 jaar/CU)

Wie ben je?
Mijn naam is Anne-Fleur Brunn, een 23-jarige geboren en getogen Borftse. Ik studeer sinds september bestuurskunde in Amsterdam, en hiervoor studeerde ik aan MBO Rijnland. In mijn vrije tijd haak ik graag, werk ik in de tuin of kijk ik sitcoms als `the IT-crowd` Daarnaast host ik met een enthousiast groepje vrijwilligers `Café Spectrum` het plaatselijke autisme café voor iedereen die (iets met) autisme heeft. En voor PerspectieF (ChristenUnie-Jongeren) zit ik een werkgroep voor die zich bezighoudt met sociale zekerheid. Voor de ChristenUnie ben ik verkiesbaar op plek 9.

Waarom heb je gekozen om de gemeentepolitiek in te gaan?
Om samen recht te kunnen doen.

Als kind heb ik op het speciaal onderwijs mogen zitten. Hierdoor heb ik van dichtbij mogen ervaren wat voor een impact een sociaal stelsel op mensenlevens kan maken. Zoals de mogelijkheid om aangepast onderwijs te volgen of het krijgen van gezinsbegeleiding voor het gezin rondom een kind waarmee het even niet zo goed gaat.

Omdat ik mij zorgen maakte om het welzijn van mensen met een handicap en hun omgeving, ben ik uiteindelijk de politiek ingegaan. En gezien veel van de voorzieningen waar deze mensen mee te maken krijgen bij de gemeente ligt, was de keuze voor de gemeentepolitiek voor mij een logische keuze.

Waarom heb je gekozen voor jouw politieke partij?
Ten eerste omdat ze met regelmaat opkomt voor minderheden die onder druk staan, ook als deze niet onder haar kiezersgroep vallen. Ten tweede vanwege haar christelijke identiteit, zonder dat ze deze verlangt op te leggen aan haar burgers. En tot slot is zij niet enorm groot, wat maakt dat de lijntjes korter liggen binnen de partij.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan met een belangrijke controlerende functie, beleef jij dit ook zo?
De gemeenteraad vormt uiteindelijk, samen met het college, de gemeente van de toekomst. Daarnaast controleert zij de burgemeester en wethouders en kan zij zo nodig bijsturen of op de noodrem trappen. Door de toename in specialistische taken die de gemeente van het Rijk gekregen heeft, is er ook steeds meer specialistische kennis nodig. Door het college kritische vragen te stellen, stelt zij zichzelf ook op in een beschermende rol richting de burger.

Wat is volgens jou nodig om onze gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Door meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van de burger, om te gebruiken in haar controlerende functie richting het college. Hoewel daar al wel mogelijkheden voor zijn zoals inspreekavonden, is het ook aan de raadsleden om in breed contact te staan met de burger. En om de inwoners uit te blijven nodigen om mee te doen in de politiek. Maar ook door bijvoorbeeld jongeren een plek te (blijven) geven binnen de lokale democratie.

6 Is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur ook in Bodegraven-Reeuwijk (kort toelichten)?
Normen en waarden zijn de basis van cultuur. Als er wordt gesproken over cultuurverandering, zou er wat mij betreft mogen worden gekeken naar de motivators achter die cultuur. Maar een 1-op-1 vergelijking met de landelijke politiek zou het onderwerp en ons dorp tekortdoen. Maar het is altijd goed om onze bestuurscultuur kritisch te evalueren en motivators achter beleid bloot te leggen om ter discussie te stellen. Ook in onze gemeente.

Veel inwoners vinden dat de lokale politiek te ver van de burgers staat, vind jij dit ook en waarom?
Dat snap ik wel. Ik kom zelf uit een familie waar eigenlijk niemand iets met politiek heeft. Het is voor mij een lang proces van vallen en opstaan geweest om de politiek enigszins te begrijpen en mee te kunnen doen.

Maar de uitnodigende houding van de fractie maakte wel dat ik steeds op durfde te staan. En dat is denk ik ook een mooie invulling van haar rol richting de burger. Een hand om uit te nodigen, een mond die uitlegt en voor burgers opkomt en een oor die zonder oordeel onvoorwaardelijk blijft luisteren naar alle inwoners.

Elke gemeente geeft invulling aan burgerparticipatie. Kun je wat jou betreft het beste voorbeeld uit onze gemeente geven?
Wat ik een mooi voorbeeld vind, zijn de enquêtes onder de noemer van `Bodegraven-Reeuwijk spreekt` Iedere inwoner van onze gemeente kan zich vrijblijvend voor dit panel inschrijven. Elk kwartaal wordt de mening van haar panelleden gepeild, bijvoorbeeld over het afvalbeleid. Hierdoor kunnen inwoners vanaf hun computer impact uitoefenen op het lokale bestuur. En heeft het lokale bestuur een extra instrument om draagvlak te peilen van haar inwoners.

Hoe vind jij dat jouw partij de komende vier jaar meer aanwezig en zichtbaarder moet zijn in onze gemeente?
Door samen te (blijven) werken met burgers en maatschappelijke organisaties en als verbinder tussen beide op te treden.

Uit onderzoek van EDGH.nl blijkt dat veel inwoners voor een gekozen burgemeester zijn, eens of oneens (geen toelichting)?
Oneens

Moet er in de gemeenteraad meer aandacht zijn voor inclusiviteit binnen het bestuur?
Waar ik voor wil waken, is dat we ons blindstaren op de uiterlijke kenmerken van diversiteit. Want diversiteit is veelvormiger dan dat alleen

Factoren als de culturele achtergrond van iemand is lang niet altijd op het eerste oog zichtbaar.

Maar waar volgen mij de wens om diversiteit aan ten grondslag licht, is de wens om representativiteit. En om representatief te kunnen handelen, is goed contact met alle burgers belangrijk als lid van het openbaar bestuur. Het gaat mij dus niet primair om iemands achtergrond, maar iemands houding

Het college laat op dit moment wel een erg eenzijdig beeld zien, vooral na het vertrek van onze enige vrouwelijke wethouder. Man, blank, 50+, etc.

Moet het volgende college wat jou betreft een betere afspiegeling zijn van de samenleving?
Aandacht voor inclusiviteit vind ik belangrijk, omdat dit te representativiteit kan verhogen en mensen van buitenaf herkenning kan geven in de ambtslieden. Maar het gaat mij er uiteindelijk primair om hoe het college in kwestie de relatie met de burger vormgeeft en onderhoudt en dit kan vertalen in de dagelijkse werkzaamheden binnen het college.

Waar krijg jij politiek gezien jeuk van?
Wat bij mij jeukt, en waarom ik overigens ook de politiek in ben gegaan, is vanwege het armoedebeleid. Zelf heb ik wat jaren in de bijstand gezeten, en hierdoor aan den lijve ondervonden wat de impact hiervan kan zijn op iemands dagelijks leven. Het dagelijks bezig zijn met rondkomen en voldoen aan de regels. Volgens het Nibud zijn er diverse groepen mensen, waaronder met zorgkosten, die feitelijk niet rond kunnen komen van hun inkomen. Het probleem is dat er een neerwaartse spiraal in gang gezet wordt, waar bijna onmogelijk een einde aan te maken is. Niet vanwege het hangmat effect, maar omdat er zo veel tijd in het rondkomen gaat zitten en het voldoen aan de regels, dat er geen ruimte is om bezig te zijn met morgen. Van wantrouwen naar vertrouwen is iets wat ik zie als een mooi werkpunt aankomende jaren. Om zo samen recht te kunnen doen.

Stel dat je niet in de raad komt, blijf je wel politiek verbonden en actief voor jouw partij?
Ik ben al bijna 5 jaar politiek betrokken bij de ChristenUnie(-Jongeren), waar ik mij met name inzet voor ons armoedebeleid en mensen met een handicap/beperking/chronische ziekte. Zij hebben namelijk in steeds mindere mate toegang tot voorzieningen als het onderwijs of de gezondheidszorg.

Maar dit jaar is voor mij een afsluitend jaar voor mijn politieke werkzaamheden. Ik heb tot mijn 21e thuisgezeten zonder onderwijs, en ik wil de komende jaren graag gebruiken om nog te mogen genieten van het staartje van mijn jeugd, want dat heb ik niet eerder kunnen doen. Maar mijn lijntjes met de lokale en landelijke fractie zijn kort, en bij misstanden is de bel snel gevonden. Hoewel ik dus denk dat ik de politiek niet volledig los zal kunnen laten, ben ik vanaf de zomer niet meer in een functie actief. Maar weet mij vooral te vinden bij vragen. Want uiteindelijk ben ik, als onderdeel van de politiek, er om u te dienen.

Welke 3 punten (hou het kort!!) uit jullie verkiezingsprogramma ga jij in de komende vier jaar in ieder geval jouw schouders onder zetten?
Het gedifferentieerd wijkbeleid

  • Inzet voor een blijvend groen hart. Door hergebruik te bevorderen en het slim gebruik maken van daken en parkeerplaatsen voor zonnepanelen
  • Arrangementen ontwikkelen waar er een samenwerken is tussen jeugdzorg en onderwijs. Maar ook waarin jeugdzorgspreekuren op scholen mogelijk worden gemaakt, waardoor hulp vragen toegankelijker wordt.
  • Een samenleving waar er ruimte is voor iedereen om mee te kunnen doen. Waar er ruimte is voor de mens met al haar talenten en hulpvragen. En waar de menselijk maat bepalend is

Stel dat je in de raad of commissie komt, wat mogen we dan van jou verwachten? Kortom welke belofte ga je waarmaken?
Wat ik u uiteindelijk te bieden heb, is een oor dat haar uiterste best zal doen om zonder oordeel en voorwaarden te (blijven) luisteren naar alle inwoners. Met hierin speciaal oog voor mensen waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Centraal staat voor mij hierin het principe `Doe wat je zegt, zeg wat je doet` En ik zal mijn uiterste best doen deze dingen na te leven. Of ik nou wel of niet verkozen word; ik zal mij in blijven zetten om samen recht te kunnen doen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp