Els Oliwkiewicz (CU) gaat voor voldoende zorg

‘Samen recht doen voor een samenleving met toekomst’. Vanuit deze gedachte wil de lokale ChristenUnie (CU) onder aanvoering van huidig gemeenteraadslid en lijsttrekker bij de raadsverkiezing Els Oliwkiewicz-Borsboom (51) het beleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de periode 2022-2026 mede vorm geven, zo blijkt uit de podcast die EGH 22 januari opnam. Dat was in 2018 en is ook nu haar persoonlijke motivatie om raadslid te willen zijn. Opkomen voor de “kwetsbaren” staat daarin centraal.

Bouwen in het groen mag van CU Bodegraven-Reeuwijk, mits dat “voorzichtig” gebeurt.

‘Gedifferentieerd’
Het sociaal domein en in het bijzonder de zorg zijn terreinen die de voormalige lerares Frans, nu ouderconsulent bij een Goudse onderwijsinstelling, het naast aan het hart liggen. Hoewel zij erkent dat de gemeente daarvoor te weinig geld krijgt van het Rijk, denkt de CU-lijsttrekker dat ook meer effectiviteit en efficiency bijdragen aan voldoende zorg. Deze moet “gedifferentieerd” worden aangeboden: in overeenstemming met de vraag in de verschillende wijken.

Het lokale preventie-akkoord waarover de raad in 2018 een motie van de CU aannam, kon vorig jaar worden uitgebouwd tot een Leefstijlakkoord Bodegraven-Reeuwijk. Hieraan doen (sport)verenigingen, zorginstellingen, supermarkten en andere bedrijven en organisaties mee. Doelen zijn een rookvrije omgeving, gezonde voedingsproducten op basisscholen en bij (sport)verenigingen, bedrijven en dienstencentra.

Zelfbewoning
Een CU-motie ‘zelfbewoningsplicht’ voor nieuwbouwwoningen werd door de raad “niet unaniem aanvaard, maar wel breed gesteund”. Hiermee voorkwam de raad vorig jaar dat beleggers woningen opkopen waardoor die financieel onbereikbaar worden voor jongeren en ouderen. Bouwen in het groen is voor de CU geen taboe, mits dat “voorzichtig” gebeurt.

Els Oliwkiewicz krijgt er “uitslag” van als tijdens raadsvergaderingen een kwartier wordt gesproken over behandelen of doorschuiven van agendapunten. De CU hoopt op minimaal twee zetels in de nieuwe gemeenteraad. Wie eventueel naar voren wordt geschoven als wethouderskandidaat blijft geheim tot de besprekingen over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Van het 53 pagina’s tellende verkiezingsprogramma is een samenvatting beschikbaar.

In volgende podcasts komen Remco Tijssen (Beter Bodegraven-Reeuwijk), Merel van Dijk (Groen Links), Monique Jonker (PvdA) en Martien Kromwijk (Klimaatpartij) aan bod. Klik hier om De Burgerlobby terug te luisteren.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter