Je bent jong en je wilt wat! Jorden van der Haas

Op 14, 15 en 16 maart mag iedereen die 18 jaar en ouder is, de Nederlandse nationaliteit heeft of minimaal vijf jaar legaal staat ingeschreven in ons land, naar de stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen.

In Bodegraven-Reeuwijk doen maar liefst tien lokale politieke partijen mee, waaronder twee nieuwkomers. Maar wie zijn de jonge talenten binnen deze partijen? Wat drijft hen en vooral wat zouden ze graag anders zien in Bodegraven-Reeuwijk. EditieGroeneHart.nl legt iedere kandidaat die niet ouder is dan 30 jaar 16 dezelfde vragen voor, met het moto: “Je bent jong en je wilt wat! Jorden van der Haas, 27 jaar en 12e op de lijst voor het CDA Bodegraven-Reeuwijk bijt het spits af.

Wie ben je?
Ik ben Jorden van der Haas, 27 jaar en woon samen in het centrum van Bodegraven. Van oorsprong kom ik uit Pijnacker. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Utrecht en ben tijdens mijn studententijd actief geworden in de jongerenorganisatie van het CDA. Inmiddels ben ik adviseur van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, nadat ik enkele jaren als fractiemedewerker in de Tweede Kamer heb gewerkt. Mijn hobby’s zijn het verzamelen van platen, fietsen, hardlopen en nu en dan gezellig met vrienden afspreken.

Als jonge kandidaat denk ik voor een frisse blik in de gemeenteraad te kunnen zorgen, omdat ik merk dat jongeren andere prioriteiten hebben (kan ik hier nog blijven wonen en werken, is er wat te beleven). Daardoor maken ze zich ook druk over andere onderwerpen dan mensen die tien of meer jaren ouder zijn. Tegelijk denk ik door mijn politieke ervaring en brede blik juist verbinding te kunnen leggen tussen jongere en oudere generaties.

Ik ben kandidaat namens het CDA en sta op plek 12.

Waarom heb je gekozen om de gemeentepolitiek in te gaan?
Ik zie dat je in de gemeente heel concreet en heel zichtbaar het verschil kunt maken voor mensen. Onder meer doordat je als raadslid direct contact hebt met je kiezers – je komt ze gewoon op straat tegen. Maar ook doordat de gemeentepolitiek gaat over de dagelijkse dingen van gewone mensen. Of je snel terecht kunt voor nieuw paspoort, of het zwembad er netjes uit ziet, of beschadigde fietspaden worden gerepareerd. De gemeente is dan de dichtstbijzijnde overheid. Op zulke concrete punten zorgen dat het goed gaat voor onze inwoners, dat is mijn drijfveer.

Waarom heb je gekozen voor jouw politieke partij?
Ik kies voor het CDA vanwege de idealen van die partij. Die idealen zijn de mens voorop te zetten, ruimte te geven aan eigen initiatief en ruimte te geven aan verenigingen en clubs. Oog hebben voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun naasten en hun omgeving en daar iets mee doen. Daarvoor ben ik bij het CDA gegaan.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan met een belangrijke controlerende functie, beleef jij dit ook zo?
Dat beleef ik zeker zo, ook in mijn werk voor de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De gemeenteraad staat het dichtst bij de mensen en is daardoor heel snel op de hoogte van dingen die goed en fout gaan. Op basis van rapporten kan de gemeenteraad controleren, maar verhalen uit de praktijk maken controle beter, sterker en kleurrijker. Dan besef je dat alles wat je doet invloed heeft op het leven van anderen.

Wat is volgens jou nodig om onze gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Niet laten leiden door de waan van de dag (‘wat staat er vandaag op Facebook?’), maar echt vooruit durven kijken. En je niet laten leiden door details, maar door het grotere plaatje. Dan kun je pas echt zien voor wie je het doet.

Is het tijd voor een nieuwe bestuurscultuur ook in Bodegraven-Reeuwijk?
Zolang raadsleden en –fracties met elkaar blijven overleggen gaat het goed. Compromissen sluiten om het compromis, zodat er totaal geen kleur meer aan zit, zou van mij wel achterwege mogen blijven.

Veel inwoners vinden dat de lokale politiek te ver van de burgers staat, vind jij dit ook en waarom?
Dat vind ik niet. Zeker in onze dorpen zijn raadsleden en wethouders bekende figuren. Ze zijn vaak actief in verenigingen, bij kerken, in de straat en je kunt ze altijd aanspreken. Ook in de supermarkt of gewoon op straat.

Elke gemeente geeft invulling aan burgerparticipatie. Kun je wat jou betreft het beste voorbeeld uit onze gemeente geven?
Op zichzelf vind ik ‘burgerparticipatie’ niet fijn. ‘Burgerparticipatie’ lijkt voor mij namelijk dat vanuit de gemeente ideeën en beleid worden gemaakt waarvan wordt gedacht: ‘o ja, we moeten de burgers er wellicht nog bij betrekken’. Terwijl mijn ideaal is: burgers nemen initiatief en verantwoordelijkheid. En daar kan dan vervolgens beleid uitkomen (of niet, het hoeft namelijk niet). Precies andersom aan burgerparticipatie dus! Vandaar dat ik ‘Hart in Bodegraven’ mooi vind: burgers die het initiatief nemen het centrum van Bodegraven op te knappen. Of de verbouw van het voormalige klooster in Reeuwijk-Dorp: de kerk en inwoners die mensen in het dorp willen laten wonen en daar – op een prachtige locatie – woningen voor ontwikkelen.

Hoe vind jij dat jouw partij de komende vier jaar meer aanwezig en zichtbaarder moet zijn in onze gemeente?
De raadsvergaderingen zijn de plek waar de besluiten worden genomen. Maar die vergaderingen zijn voor mij het ‘sluitstuk’: het eindigt met een besluit van de gemeenteraad. Voor mijn partij moet het belangrijkste gebeuren vóór die vergaderingen. Dan moeten we horen – in gesprek met sportclubs, wijkteams, kerken, of gewoon huis aan huis aanbellen om met individuele inwoners te praten – wat er leeft.

Uit onderzoek van EDGH.nl blijkt dat veel inwoners voor een gekozen burgemeester zijn, eens of oneens?
Oneens.

Moet er in de gemeenteraad meer aandacht zijn voor inclusiviteit (gender, culturele achtergrond, man/vrouw, leefstijl, seksuele voorkeur)?
Dat is aan politieke partijen. Iedereen heeft de vrijheid te kiezen voor een partij waar hij of zij zich goed bij voelt. Bevalt een partij of bevallen de ideeën van een partij of de mensen op de lijst je niet, dan kies je voor een andere.

De vraag vraagt of er aandacht ‘moet’ zijn. Als dat betekent dat het opgelegd wordt, dan ben ik daar niet voor. Quota aan de hand van bijv. achtergrond, leeftijd, voorkeur, geslacht zouden mijns inziens niet democratisch zijn. Je mag immers zelf kiezen op wie je stemt.

Het college laat op dit moment wel een erg eenzijdig beeld zien, vooral na het vertrek van onze enige vrouwelijke wethouder. Man, blank, 50+, etc. Moet het volgende college wat jou betreft een betere afspiegeling zijn van de samenleving?
Ik vind dat de beste en meest kundige vrouwen en mannen in het college moeten komen. Hoe oud ze zijn, welk geslacht ze hebben, op wie ze vallen, dat maakt mij echt niets uit. En huidskleur speelt al helemaal geen rol. Het feit dat we daar tegenwoordig geobsedeerd door zijn, vind ik bijzonder treurig.

Waar krijg jij politiek gezien jeuk van?
Mensen die zeggen voor ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ te zijn, maar dat invullen door alleen mensen die dezelfde mening hebben te tolereren en hun mening ook nog aan iedereen te willen opleggen. Diversiteit is voor mij het laten bestaan van verschillen, niet iedereen in hetzelfde hokje proppen. Er moet ruimte zijn voor afwijkende meningen en gedachten en dat kun je niet opleggen. Inclusiviteit zit niet in woorden, maar ‘doen’. Iedereen kan meedoen. Maar daar moet je wél iets voor doen! Mensen actief betrekken, waarbij er ook dan ruimte voor verschil mag en kan zijn. Bij mensen aanbellen om te vragen waar zij of hij mee zit. Buiten je eigen bubbel kijken. Maar tegelijk ook anderen in hun waarde laten: iedereen doet immers op zijn of haar eigen manier mee.

Stel dat je niet in de raad komt, blijf je wel politiek verbonden en actief voor jouw partij?
Zeker weten! De afgelopen jaren ben ik actief geweest en ook richting deze verkiezingen heb ik veel voorbereid. Zo heb ik het programma geschreven en ideeën voor de campagne aangedragen. Mocht ik niet in de raad komen, dan blijf ik mijn ideeën aan de fractie en de mogelijke wethouder sturen. En ik ga aan de slag in de samenleving om Bodegraven-Reeuwijk een beetje mooier te maken.

Welke 3 punten (hou het kort!!) uit jullie verkiezingsprogramma ga jij in de komende vier jaar in ieder geval jouw schouders onder zetten?

  1. Ik strijd voor meer ruimte voor onze verenigingen, clubs en kerken.
  2. Ik wil bijdragen aan plannen om huizen voor jong, volwassen en oud te kunnen bouwen. Zeker de stem van de jongere moet gehoord worden.
  3. Ik wil haalbare en betaalbare duurzaamheid in de gemeente waarbij bewoners zelf met besparingen aan de slag kunnen.

Stel dat je in de raad of commissie komt, wat mogen we dan van jou verwachten? Kortom welke belofte ga je waarmaken?
Dan wil ik ervoor zorgen dat mensen trots zijn op het dorp waarin ze wonen, trots zijn op de gemeente en zich willen inzetten voor hun medemensen en hun omgeving.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp