TU Delft en provincie verstevigen samenwerking

TU Delft en de provincie Zuid-Holland (PZH) verstevigen hun samenwerking. Promovendus Joost Mollen van de TU Delft gaat de komende jaren bij de provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar de raakvlakken tussen ethiek, beleid, innovatie en technologie. Deze samenwerking tussen de provincie en TU Delft is erop gericht fundamentele waarden zoals democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid door te voeren in innovatieve technische toepassingen van beleid. Het onderzoek duurt 4 jaar.

Experimentele technologieën brengen onzekerheden, botsende waarden en mogelijk onverwachte gevolgen met zich mee. Overheden krijgen te maken met verschillende uitdagingen: aan de ene kant kunnen innovatieve technologieën de bedrijfsvoering en dienstverlening beter en efficiënter maken, terwijl ze aan de andere kant een mogelijk probleem kunnen zijn voor onze menselijke en democratische waarden. Kortom, in de fase tussen het ontwerp en de doorvoering komt men vele uitdagingen tegen op het gebied van ethiek.

Testbeds en fieldlabs
Het onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland de komende jaren wordt uitgevoerd, richt zich op locaties zoals testbeds, living labs en fieldlabs waar opkomende technologieën worden getest in en met de samenleving. Dit testen roept vragen op over morele verplichtingen – bijvoorbeeld het handelen binnen ethische richtlijnen. Het onderzoek moet waarden en richtlijnen opleveren waarop technologisch-experimentele initiatieven moeten worden ingericht. Zo zijn er geen ethische conflicten in de uitvoering.

Jeroen van den Hoven, professor in Ethics and Technology aan de TU Delft: “Deze combinatie van kennis bijeengebracht in een multidisciplinaire, integraal opererende organisatie biedt een unieke reële onderzoeksomgeving om te onderzoeken, daadwerkelijk toe te passen, te evalueren en te leren en te verbeteren in de praktijk.”

Publieke waarden en beleid
De provincie Zuid-Holland staat voor grote economische en maatschappelijk uitdagingen. De huidige Covid-19 crisis voegt daar een, tot nu toe ongekende, uitdaging aan toe. Dit vraagt veel op het gebied van de sociale verbinding en veerkracht. Maar ook op het gebied van digitale veiligheid, met nieuwe data-gedreven technologieën in het publieke domein, zijn er veel uitdagingen. Het dienen van publieke waarden en de verantwoording over morele afwegingen op alle niveaus van bestuur en beleidvorming zijn belangrijk voor het vertrouwen van de burger en de maatschappelijke partners in beleid en bestuur.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Nieuwe technologieën zullen de samenleving, de gewone inwoner, de gewone ondernemer en het openbaar bestuur steeds meer betrekken in alle facetten van vernieuwing en vooruitgang. Daarin spelen technische innovatie, data en digitalisering een grote rol. Echter, je kunt ‘een computer’ of een ‘machine’ niet programmeren op mededogen, compassie of situaties die je nog niet kent. Het ontwikkelen van een goede, doordachte basis van ethische normen en (digitale) waarden en veiligheid is daarom essentieel.”

Programma
Tijdens het webinar Ethiek & Technologie in de Publieke Sector trappen we de samenwerking tussen de TU Delft en de provincie Zuid-Holland feestelijk af. We geven je een inkijk in de aanpak van ethische uitdagingen die nieuwe en snelgroeiende technologieën met zich meebrengen. Samen met toonaangevende bestuurders, wetenschappers en beleidsmakers gaan we in gesprek over de impact van bijvoorbeeld “AI”, “Big Data” en “Internet of Things”. Ook stelt de promovendus zich voor.

Sprekers

  • Drs. Jaap Smit, Commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland
  • Prof. dr. Ir. Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft
  • Dr. Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
  • Prof. dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft
  • Drs. Joost Mollen, promovendus TU Delft

Aanmelden
Graag nodigen wij je uit voor de webinar op vrijdag 11 februari van 15:45 tot 17:00 uur. Voor deelname aan de webinar graag aanmelden via de website van de TU Delft.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp