Hoe prettig leven we in Bodegraven-Reeuwijk?

In 2020 zijn er in Bodegraven-Reeuwijk 169 woningen opgeleverd. Voor 2021 stonden er 188 op de rol. Er zijn daarmee meer woningen gebouwd dan voorgaande jaren (gemiddeld 161 woningen per jaar), maar in de komende jaren wordt dit, als het woningbouwprogramma gehaald wordt, flink opgevoerd naar een aantal van gemiddeld 346 per jaar.

Dit is terug te vinden in het jaarlijkse Dashboard Fysieke Leefomgeving. Deze monitor is zojuist als rapport verschenen en wordt volgende maand besproken in de raadscommissie Ruimte. In het Dashboard wordt gekeken naar de voortgang van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk.

Op basis van dit inmiddels zevende overzicht kan geconstateerd worden dat veel thema’s op koers liggen. “Het coalitieprogramma heeft, voor zover het het fysieke domein betreft, op veel punten invulling gekregen,” stelt wethouder Jan Leendert van den Heuvel tevreden vast. “Het toetst enkele belangrijke beleidsdoelen uit het raadsakkoord, zoals duurzaamheid, leefomgeving en woningbouw. Maar ook wordt hieruit duidelijk waar het nodig is om op bij te sturen. Hier kan na de gemeenteraadsverkiezingen, in maart, goed gebruik van worden gemaakt bij het opstellen van het nieuwe coalitieprogramma.”

Zie verder bijgaand bericht. Het Dashboard Fysieke Leefomgeving is hier in te zien.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp