Coach gaat boeren in regio Rijnland helpen bij verduurzaming

Er is een nieuw loket voor boeren in de regio Rijnland, die vragen hebben over de verduurzaming van hun bedrijf. Zij kunnen zich melden bij het Landbouwportaal van Rijnland. Hier kunnen zij onder meer hulp krijgen van een coach die meedenkt over maatregelen én mogelijkheden voor financiële ondersteuning hierbij.

Het portaal is een samenwerkingsverband tussen het hoogheemraadschap van Rijnland, LTO Noord, de KAVB, de Groene Klaver en de provincie Zuid-Holland met aangesloten agrarische collectieven in Zuid-Holland. Samen staan zij voor diverse vraagstukken: van duurzaam bodemgebruik en verbetering van de waterkwaliteit tot de stap naar kringlooplandbouw en het verbeteren van de biodiversiteit. En al die vraagstukken hangen met elkaar samen. Tegelijk is het voor boeren niet altijd duidelijk bij wie ze moeten aankloppen voor welke regels en subsidiemogelijkheden. Het portaal biedt de oplossing door hen te helpen én zorgt er tegelijk voor dat de diverse vraagstukken in samenhang worden opgepakt.

Gemakkelijker verduurzam
Op het landbouwportaal is informatie te vinden over het verbeteren van bijvoorbeeld de bodem- en waterkwaliteit en boeren kunnen er een coachbezoek aanvragen. Ook kan men via het portaal op een eenvoudige manier subsidie aanvragen voor maatregelen die te maken hebben met duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, erfafspoeling en perceel- en oeverinrichting en beheer. Het portaal en de inzet van coaches wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie.

Gedeputeerde Meindert Stolk (Landbouw): “In Zuid-Holland maken we samen werk van vitale landbouw. Die wil is er bij veel boeren, maar het is niet altijd zo eenvoudig: alleen al vanwege de veelheid aan regels, vraagstukken en mogelijkheden voor ondersteuning. Waar begin je? Een coach die bij je bedrijf langskomt kan daarbij helpen met advies op maat. Dat maakt de stap naar verduurzaming een stuk eenvoudiger, en daar hebben we allemaal wat aan.”

Het landbouwportaal was eerder al beschikbaar voor Noord-Hollandse boeren in de regio, vanaf nu kunnen ook Zuid-Hollandse boeren in de regio Rijnland gebruik maken van de kennis en ondersteuning. Afhankelijk van de ervaringen onderzoekt de provincie of het portaal ook in de rest van Zuid-Holland kan worden ingezet.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp