Overeenstemming over treinverbinding Leiden – Utrecht

De treinverbinding tussen Leiden en Utrecht wordt voor reizigers nog aantrekkelijker. Provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regio Holland Rijnland, NS, ProRail en alle gemeenten langs het traject Leiden-Utrecht zijn het met elkaar eens over de uitbreiding naar 4 treinen per uur de hele dag, de ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg te Zoeterwoude en het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk. Nu breekt een nieuwe fase aan, waarin deze plannen nader worden uitgewerkt.

Frederik Zevenbergen (gedeputeerde Zuid-Holland): “Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. Reizigers kunnen in de toekomst op werkdagen de hele dag (van 6 uur tot 20 uur) 4 keer per uur met de trein tussen Leiden en Utrecht reizen. Doordat de trein vaker gaat rijden, wordt het steeds aantrekkelijker om hier gebruik van te maken. En samen met het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk draagt dit bij aan een nog betere ov-bereikbaarheid. Maar voordat het zover is moet er nog veel werk worden verzet. Ik ben erg blij met het feit dat we hier nu mee aan de slag gaan. Het kan mij niet snel genoeg gerealiseerd worden! Ondanks dat er nu door de coronacrisis ’s-avonds tijdelijk minder treinen rijden, blijven we werken aan het verder verbeteren van de ov-bereikbaarheid.”

Vier keer per uur de hele dag
Op 13 december 2021 is al een eerste belangrijke stap gezet en sindsdien rijden er op werkdagen tussen Leiden en Utrecht in de brede spits (van circa 6 uur tot 10 uur en 15 tot 20 uur) 4 treinen per uur in beide richtingen. De spoorlijn Leiden-Utrecht ligt op slappe veengrond, waardoor het niet makkelijk is om extra treinritten toe te voegen op dit traject. Eerder onderzoek wees uit dat maatregelen om de ondergrond van het spoor te versterken zeer kostbaar zijn. Er is nu geen aanleiding om grote aanpassingen aan het spoor te doen om de baanstabiliteit te verbeteren. Wel stelt ProRail daarbij als voorwaarde dat er een systeem wordt aangebracht om de spoorbaanstabiliteit te monitoren. Daarnaast zullen er op werkdagen tot 20 uur alleen sprinters worden ingezet, zoals nu ook in de brede spits het geval is, omdat deze lichter zijn dan intercity’s. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de sprinters een gelijkvloerse instap en rolstoelvriendelijke toiletten hebben.

Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg
Om de frequentieverhoging in de brede spits mogelijk te maken, werden vorig jaar al verschillende spoorwegoverwegen veiliger gemaakt en onbewaakte overwegen opgeheven. Voor de uitbreiding naar 4 treinen per uur de hele dag is het nodig de kruising van het spoor met de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude ongelijkvloers te maken. En omdat de N11 daar zeer dicht tegen het spoor aan ligt, wordt die kruising ook ongelijkvloers gemaakt. Het ontwerp hiervoor is al enige tijd geleden afgerond. In de komende periode wordt eerst nog een aantal onderzoeken geactualiseerd, waarna eind 2022 door gemeente Zoeterwoude het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Station Hazerswoude-Rijndijk
In november 2020 stemde het Rijk in met het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk op voorwaarde dat er 4 keer per uur de hele dag een trein kan rijden. Nu deze volledige frequentieverhoging mogelijk is, kan het plan voor het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk en de maatregelen om het station in te passen in de dienstregeling definitief worden uitgewerkt door ProRail, NS, gemeente Alphen aan den Rijn en provincie Zuid-Holland.

Planning
Er moet nog veel worden voorbereid en de uiteindelijke realisatie zal meerdere jaren in beslag nemen. Het is de ambitie van de betrokken overheden om alle maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp