Taboe

Nog twee maanden en we kunnen gaan kiezen voor de gemeenteraad. Waarschijnlijk moet u net als ik zich nog gaan verdiepen in de plannen van de diverse partijen. Maar ik vrees dat niet één partij zich zal richten op het grootste probleem waar we op dit moment voor staan. Met we bedoel ik niet alleen Bodegraven. Nee, het is een wereldwijde probleem, en nee het is niet corona.

Ik zal dit taboe illustreren met enkele cijfers.

Toen ik geboren werd, in 1949, telde het dorp Bodegraven 7.500 inwoners. Nu, 72 jaar later 17.700 mensen. Om de vergelijking zuiver te houden tellen we uiteraard niet de inwoners van Reeuwijk, Nieuwerbrug en Waarder mee.

Nederland had in mijn geboortejaar bijna 10 miljoen inwoners. Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek komen we in 2049 op circa 20 miljoen mensen. Dus een verdubbeling.

De wereld telde in 1949 2,5 miljard mensen. Nu 8 miljard, dus bijna vier keer zoveel.

U begrijpt nu waar ik naartoe wil! We groeien explosief. De mondiale milieu- en klimaatproblemen komen door: de gigantische groei van zowel de bevolking als de welvaart.

Die welvaart heeft ons auto’s, vliegtuigen en fabrieken gebracht die teveel CO2 uitbraken. De bevolkingsexplosie brengt ons op den duur nog meer auto’s, vliegtuigen en fabrieken; nog meer landbouwgronden en grotere steden, terwijl tegelijk de natuur slinkt en slinkt.

Lang dacht men dat door opleiding vrouwen vanzelf minder kinderen zouden krijgen, maar dat blijkt slechts voor een deel waar zoals blijkt uit de cijfers hierboven.

Vooralsnog groeien en groeien we en durven we het onderwerp niet te bespreken, want: we hebben jonge mensen nodig om onze bejaarden te verzorgen. We hebben migranten (in Bodegraven: Polen) nodig om onze moeilijk vervulbare banen in te nemen. Alle fabrieken hebben klanten nodig, heel veel klanten. Politieke partijen hebben stemmers nodig, heel veel stemmers. Landen hebben soldaten nodig, heel veel soldaten.

Wat zou het fijn zijn als bij de gemeenteraadsverkiezingen er een partij is die wil dat in Bodegraven de voorbehoedsmiddelen gratis verstrekt worden, omdat dat nodig is in verband met de overbevolking. De programma’s zijn nog niet gepubliceerd. Het zou nog kunnen.

Ria Peerdeman
www.riapeerdeman.nl

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter