Start werkzaamheden bruggen Enkele Wiericke

DIGITALEBODEGRAAFSEKRANT

Nieuwerbrug – Op10 januari 2022 is het waterschap begonnen met het vervangen van de autobrug over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De huidige brug wordt vervangen door een brug waar meer water onderdoor kan stromen. Ook komt er een nieuwe faunapassage en een nieuw compartimenteringswerk onder de brug. Aansluitend start in april 2022 de vervanging van de huidige fietsbrug.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Doel van dit project is het vergroten van de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland, in tijden van extreme droogte. De huidige bruggen zorgen voor opstuwing van water en vormen een knelpunt in de wateraanvoer naar het westen.

Artist impressie van de nieuwe bruggen

Overlast voor de omgeving
Tijdens de werkzaamheden aan de autobrug is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer zal gedurende deze periode worden omgeleid via de tolbrug. Betalen van tol is in deze periode niet nodig.

Vanaf april is de autobrug klaar en kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe brug. Op dat moment starten de werkzaamheden aan de fietsbrug. De huidige fietsbrug en het fietspad zijn dan afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van de nieuwe autobrug. In juni zijn alle werkzaamheden afgerond.

Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat het waterschap de panden in de directe nabijheid van de werkzaamheden bouwkundig opnemen. Bebouwing die het meest gevoelig is voor trillingen, krijgen een trillingsmeter.

Compartimenteringswerk en faunapassage
Onder de autobrug komt een nieuw compartimenteringswerk. Deze mobiele waterkering kan in tijden van een calamiteit de Enkele Wiericke afsluiten van de Oude Rijn.  Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. Deze passage is ook geschikt voor otters.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden. Door de klimaatverandering is er in de toekomst meer en vaker extra zoetwater nodig. Om meer water aan te kunnen voeren zijn langs de aanvoerroutes maatregelen nodig. Het weghalen van versmallingen in de route, zoals de bruggen over de Enkele Wiericke, zorgt ervoor dat er meer water richting West-Nederland kan stromen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter