Proef Mesdagstraat

Niets is te gek in deze gemeente. Je neemt een straat, geen doorgangsroute en omdat verschillende bewoners zorgen hebben geuit aan de gemeente over de verkeersveiligheid heeft men als proef de Mesdagstraat maar aan één kant afgesloten. (Niets over in de KOBR gestaan overigens.)  De wens van de bewoners is om een rustige en veilige straat te creëren voor de opgroeiende kinderen in deze straat. 

Nu is het zo dat deze straat geen doorgaande verkeersroute is, ook niet bepaald een sluiproute, dus wordt deze dan niet vooral gebruikt door de eigen bewoners en wellicht de (vele?) pakjesbezorgers. Dus je kunt je dan ook afvragen waarom of waardoor men het niet veilig vindt. Dus een vragenlijst…..

De afsluiting is nu bij de Van Staverenstraat, dit houdt in dat het “eigen” verkeer via een zeer smal stukje Van Heuven Goedhartstraat de wijk uit moet rijden.  Zie ook bijgaand stratenplan. Wellicht levert dat meer gevaarlijke verkeerssituaties op. Je kunt elkaar op een deel niet passeren namelijk.  Afsluiting daar zou veiliger zijn en beter voor de doorstroming.

Info van de gemeente
In het 2e kwartaal van 2022 staat de kruising Mesdagstraat/Van Staverenstraat ingepland om aangepakt te worden onder het project ‘Groot onderhoud 2022’. Om ‘werk met werk’ te maken is er eventueel de mogelijkheid om het onderhoud te combineren met een eventuele afsluiting van de Mesdagstraat met de Van Staverenstraat.” 

Of zo vraag ik mij af; waarom overigens niet afsluiting hoek Mesdagstraat/Van Heuven Goedhartstraat?
Ik woon zelf in de omgeving Anne Frankstraat, ook een kinderrijke straat, met ook nog eens een druk bezochte speeltuin, ook geen doorgaande verkeersroute, deels ook al eenrichtingsverkeer, waar velen (ook bewoners) zich trouwens niet aan storen. En ja, ook hier wordt vaak te hard gereden, vooral ook door aannemers die voor PTT Telecom werken en in de telefooncentrale moeten zijn.

Zo zullen er in ons dorp nog wel heel veel straten zijn, waar feitelijk geen doorgaand verkeer is, gezinnen met kinderen wonen, waar hard wordt gereden, etc.. Wellicht geldt dit wel voor driekwart van Reeuwijk-Brug! Die straten kun je toch ook allemaal niet afsluiten? En moet je dat ook wel willen??!! Is het niet belangrijker om de oorzaak aan te pakken? Onderzoeken waarom er een onveilig gevoel is? Wordt er te hard gereden? Eventueel deel-drempels neerleggen, handhaving. Spreek je buurtbewoners of de (reguliere) bezorgers erop aan. En zijn het niet vaak onze eigen inwoners zelf die dit veroorzaken? (Net als op de Raadhuisweg overigens.)

Het verbaasd mij dat er dan door de gemeente zo maar even een weg wordt afgesloten, een proef gedaan wordt, er ook nog eens een enquête over uit gaat. Kosten nog moeite worden gespaard in deze toch al dure gemeente qua gemeentelijke belastingen. En niets maar dan ook niets over de oorzaak weten? Geen verkeerstelling gedaan?

Ik vraag me wel eens af wat er in de hoofden van mensen omgaat, is dit nu een serieus probleem om aan te pakken? Een vrij rustige straat, zonder doorgaand verkeer, vrij grote parkeerterreinen waar ook gespeeld kan worden.  Kunnen we zelf niets meer oplossen en schuiven we de verantwoordelijkheid maar af of door naar de gemeente?
Of zijn we wellicht niets meer gewend? We willen allemaal in een leuk huis wonen, wellicht allemaal ook wel een auto, bestellen veel online,  en ja dan zul je toch ook een deel overlast moeten accepteren. Zeker in de spitstijden is het dan misschien drukker in de straten. We wonen in een overvol stukje van de gemeente. Eenrichtingsverkeer en afsluitingen van vele niet doorgaande wegen zullen echt niet bijdragen aan een beter leefgenot. Als bewoner, als burger hebben we toch ook zelf het één en ander in de hand.
We zullen het bij onszelf, de mens, moeten zoeken, daar ligt volgens mij de oorzaak maar ook de oplossing.

Burgerparticipatie is een groot goed, maar we moeten het ook niet overdrijven.
Cornelis Hagen

Voor de compleetheid onderstaand de gestelde vragen :

  1. VOOR de afsluiting, hoe ervaarde u de verkeersveiligheid?
  2. VOOR de afsluiting, welke onveiligheden bij verkeer heeft u ervaren? U kunt meerdere antwoorden geven.
  3. TIJDENS de afsluiting, hoe ervaarde u de hoeveelheid verkeer?
  4. TIJDENS de afsluiting, hoe ervaarde u de verkeersveiligheid?
  5. TIJDENS de afsluiting, welke onveiligheden bij verkeer heeft u ervaren? U kunt meerdere antwoorden geven.
  6. Een doodlopende straat leidt tot extra keren van voertuigen. Wat vindt u van het keren in de Mesdagstraat? U kunt meerdere antwoorden geven.
  7. Mocht het gewenst zijn dat het keren makkelijker en veiliger wordt moet er extra ruimte vrijgemaakt worden. Het nadeel hiervan is dat er parkeerplekken en groen opgeofferd moet worden. Vind u het dit waard?
  8. Door de afsluiting is het niet meer mogelijk voor de vuilniswagen om de straat in te rijden. U zult uw afvalbakken aan het begin van de straat moeten brengen. Is dit voor u acceptabel?
  9. Mocht er naar een andere oplossing nodig zijn, welke zou dit volgens u moeten zijn?

De link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2Ly4PcglC0exCWURDl7AV2g3Zuz9Lc9Lr4Tvc7d7SN1URUlGSUtDTDhSTUgyWTBQUVRYTVJCUzVNRC4u

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp

Column:

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp