Vragen over gasaansluiting Elfhoevenlocatie

Volgens de fractievoorzitters van respectievelijk GroenLinks (Merel van Dijk), D’66 (Elly de Vries) en Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (Remco Tijssen) is het besluit van het college een gasaansluiting toe te staan voor het restaurant op de Elfhoevenlocatie in strijd met de Regeling Gebiedsaanwijzing Gasaansluitingsplicht.

Volgens deze regeling is het niet toegestaan nieuwbouwprojecten, zowel zakelijke als particulier, aan te sluiten op het gasnet, tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang. Peildatum binnen deze regeling is 1 juli 2018 en de aanvraag voor het huidige plan is pas ingediend in 2020.

Volgens de lokale partijen is het ook voor restaurants tegenwoordig heel normaal om te koken op bijvoorbeeld inductie. Een gasaansluiting is dan ook per definitie niet noodzakelijk. Van overgangsrecht is volgens de indieners ook geen sprake. GroenLinks, D’66 en Burgerbelangen dringen er bij de wethouder op aan de schriftelijke vragen hierover uiterlijk te beantwoorden voor de gemeenteraad van 26 januari om te voorkomen dat de projectontwikkelaar geen bouwactiviteiten onderneemt die de gemeente voor een voldongen feit stellen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter