Uit de lokale politiek..

Zo tegen het einde van het jaar zijn er heel wat losse eindjes die ook het afgelopen jaar maar niet aan elkaar werden geknoopt. Even een overzichtje ter overweging en om wellicht mee te nemen als een mooi voornemen voor 2022.

BFB’s
Die beweegbare poortjes. Het gaat hem niet worden, Voordat ze in werking treden is het experiment al afgedaan als niet gelukt. De politieke leermomentjes zijn er natuurlijk wel. Het heeft allemaal veel geld gekost. De poortjes en camera’s blijven. Ze gaan alleen niet dicht en open. Nee, de wethouder kiest voor kentekenherkenning.

Voor veel inwoners is het een raadsel waarom deze optie niet jarengeleden al is ingezet. Veel handiger en veel minder aanpassingen. Hoewel het de vraag is of ook hier geen valkuil op de loer ligt. Hoe zit het met tractoren en aanhangwagens? Landbouwtrekkers die niet harder rijden dan 25 km per uur kennen geen kentekenplatenplicht tot 2025. Kortom onbeperkt toegang en geen registratieplicht. Nu voldoen die voertuigen niet echt aan de duurzaamheidswensen, maar een snelheidscontrole af en toe zou ook op zijn plaats zijn.

Mijn advies: “Even politiek krabbelen achter de oren of dit nu wel de oplossing is.

W24 Beter Bereikbaar Gouwe
Nog een mooi agendapunt voor volgend jaar. Naast de problematiek rondom de Brugweg in Waddinxveen naar het achterliggende Reeuwijkse en Goudse gebied, speelt er natuurlijk meer; de grote hoeveelheid sluipverkeer van de Oud Reeuwijkseweg, Schinkeldijk en Tempeldijk richting Boskoop en/of vice versa naar en van N459 en A12. Met vaak snelheden die ver boven de 60 km per uur lijken te liggen.

Zeker als fietser ben je je leven niet altijd zeker. Je kunt er niet om heen. Het is duidelijk een sluiproute waar je ook nog eens opvallend veel zwaar verkeer tegenkomt. Met de verkiezingen in zicht een leuk onderwerp om op de politieke agenda te zetten.

Huisvesting
Voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ooit goed voor felle discussies, nu is het opmerkelijk stil rondom dit onderwerp. Er bestaat namelijk ook een steeds groter wordende spanning tussen de vanuit de overheid verplichte quota om statushouders te huisvesten tegenover huisvesting voor onze eigen jongeren.

Nadrukkelijk en laat daar geen misverstand over bestaan, humanitaire hulp is een groot goed. Maar schaarste vraagt om creativiteit en door dat hier een beetje in te zetten kunnen we Bodegraven-Reeuwijk ook aantrekkelijk houden voor onze jeugd. 

Aan de Oudeweg in Reeuwijk ligt bijvoorbeeld nog een stuk grond voor zover bekend bestemd voor commerciële kantoorbouw. Misschien een bestemmingsplan wijziging naar jongeren-woningbouw? Ook over de Tiny houses horen we helemaal niets meer. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een onderwerp dat zowel door de SGP als door destijds VVD-er Frank Rijkaart ruimhartig werd omarmd. Nu hij is verkast naar Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk ben ik benieuwd of Frank nu wel gaat doorpakken op dit onderwerp. Want in mooie praatjes valt nu eenmaal niet te wonen.  

Weideveld WKO
Een voortschrijdend drama waar de bewoners niet alleen figuurlijk, maar soms zelfs letterlijk in de kou staan. Onder druk wordt alles vloeibaar en dus leek de vanuit de raad geadviseerde dwangsommen-aanpak de doorbraak. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen bedacht een nieuwe beleidsmedewerker van de gemeente en opnieuw wordt er minnelijk gesproken aan tafel tussen gemeente en het bedrijf Eteck.

Grote afwezige bij deze gesprekken? Inderdaad de getroffen bewoners. Inmiddels heeft een aantal van hen het hoofd moedeloos neergelegd met het accepteren van een schamelijke vergoeding en met vanzelfsprekend de bijbehorende zwijgplicht. Sommigen zijn zelfs maar verhuisd! Anderen hebben gewoon de moed, c.q. de strijd opgegeven.

Een Amerikaanse komiek zei ooit :” Het probleem met nietsdoen is dat je nooit weet wanneer je ermee moet ophouden. Wellicht is 2021 het moment?
Dit wordt zeker nog vervolgd…

Mooie Feestdagen!

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter