Omgevingsverordening vastgesteld voor Omgevingswet

Zuid-Holland is samen met Gelderland en Overijssel één van de eerste provincies met een omgevingsverordening die Omgevingswet-proof is. Provinciale Staten hebben de verordening op 15 december vastgesteld. De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving die gaan gelden onder de Omgevingswet.

In deze verordening staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan: mag bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bedrijf komen of worden uitgebreid of kan dat niet vanwege een nabijgelegen drinkwaterwinning. Dit soort regels maken staan nu nog in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Als op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treedt, vervalt de huidige omgevingsverordening en wordt ZHOV de nieuwe verordening.

Resultaat
Gedeputeerde Berend Potjer is blij met de bereikte mijlpaal: “We hebben in de afgelopen 2 jaren hard gewerkt om onze regels aan te passen aan de Omgevingswet. Dat was nog best een klus, omdat vrijwel alles wat wij als provincies doen onder de omgevingswet komt en die nog altijd in ontwikkeling is. In afstemming met maatschappelijke organisaties, bewoners, andere overheden en ondernemers hebben we daarna alle formele procedures doorlopen. Met als resultaat dat wij als Zuid-Holland (met Gelderland en Overijssel) de eerste provincie zijn die een verordening heeft die omgevingswetbestendig is!”

Aanvulling
De invoering van de Omgevingswet is 2 keer uitgesteld. Daardoor moest de bestaande verordening langer in stand worden gehouden en worden aangepast aan de ontwikkelingen en werd er dus parallel aan 2 verordeningen gewerkt. Ook is de Omgevingswet alweer aangepast en moet de nieuwe verordening alweer worden bijgewerkt. Zodra de invoeringsdatum bekend is wil Zuid-Holland het formele traject van deze eerste aanpassing starten en deze ter inzage leggen.

Uitdagingen
Afgezien van dit proces, liggen er in de aanloop naar de invoering van de wet nog een aantal uitdagingen. Potjer: “We zijn er nog niet. Voor de invoering van de wet moeten overheden, bewoners en bedrijven er uiteraard mee kunnen werken. Dat vereist een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet waar straks alle informatie voor alle locaties in Zuid-Holland en daarbuiten zijn te vinden als het gaat om mogelijkheden en de regelgeving. Het ministerie werkt er hard aan om die dit jaar nog klaar te hebben, zodat de andere overheden een half jaar de tijd hebben om alles in te regelen. Het wordt spannend of dat lukt.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp