Minder ganzen voor beter evenwicht in druk Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt ook de komende jaren ingezet op vermindering van het aantal ganzen. Daarbij gaat het met name om intensiever beheer van de grauwe gans die hier het hele jaar verblijft en waarvan de populatie steeds verder groeit. Dat zorgt voor flinke schade aan gewassen en natuur en levert risico’s op voor de veiligheid en gezondheid.

Het college heeft ingestemd met het plan van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland om dit aan te pakken. In Zuid-Holland komen diverse soorten ganzen voor, bijvoorbeeld de grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans en nijlgans. De afgelopen 20 jaar is het aantal ganzen in de provincie stevig gegroeid, wat duidelijk terug te zien is in de schade. Vorig jaar veroorzaakten de dieren zo’n €1,4 miljoen schade aan landbouwgewassen. Ook zorgen de ganzen voor schade aan riet, dat een leefgebied is voor andere diersoorten. Verder verslechtert de waterkwaliteit door uitwerpselen en kan het (vlieg)verkeer last hebben van de ganzen.

Faunabeheerplan
Om te zorgen voor een betere balans tussen de populatie ganzen en alle andere belangen in onze drukke provincie, heeft stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) een plan opgesteld. In de FBE zijn Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Vereniging Boerennatuur en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren vertegenwoordigd. Staatsbosbeheer is agendalid. De FBE stelt het plan op en vast. Gedeputeerde Staten hebben het plan aan wet- en regelgeving getoetst en voor 2022-2027 goedgekeurd.

Intensiever beheer grauwe gans, stap terug bij brandgans
Het nieuwe plan borduurt voort op het plan van de afgelopen jaren. Dit betekent dat de FBE wil blijven inzetten op het verminderen van de populatie ganzen die hier het hele jaar verblijft. In het nieuwe plan is daarbij specifiek aandacht voor de grauwe gans. Daarvan zijn er in 2020 106.000 geteld, terwijl de streefstand 35.500 vogels is. Dus komt er een intensievere aanpak voor specifiek deze gans, en mag deze ook gedurende de winterperiode worden beheerd (behalve in de aangewezen rust- en natuurgebieden).

Voor de brandgans daarentegen wordt de beheerperiode ingekort. De streefstand voor deze ganzensoort is dankzij het beheer van de afgelopen jaren bereikt en stabiel – zo rond de 20.000 vogels. Dankzij de succesvolle inzet van de afgelopen jaren kan hier een stap terug in worden gedaan.

Uitvoering
Na dit besluit van Gedeputeerde Staten kan de FBE ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden om het beheer uit te voeren. Het zijn de wildbeheereenheden binnen onze provincie die de plannen vervolgens uitvoeren binnen hun werkgebied. Deze organisaties bestaan uit opgeleide vakkundige jachtaktehouders waarbij de uitvoerders van het faunabeheerplan zich verplicht moeten aansluiten. Zij zetten zich dagelijks in om schade en risico’s, veroorzaakt door in het wild levende dieren, zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Zuid-Holland kent 15 van zulke wildbeheereenheden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter