B & W besluiten over toekomst afvalbrengstation


Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk hebben dinsdag 14 december besloten het afvalbrengstation in Bodegraven op te waarderen tot een milieustraat waarbinnen ook de kringloopgedachte een grotere rol gaat spelen.

In eerste instantie werd gekeken of kon worden aangesloten bij de milieustraten in Woerden en in Alphen. Beide gemeenten hebben echter laten weten hiervoor niet open te staan. Daarnaast wees een enquête eerder dit jaar uit, dat het merendeel van de inwoners een dergelijke voorziening binnen de gemeentegrenzen op prijs stelt en hier zelfs geld voor over heeft.

Om het huidige afvalbrengstation te moderniseren naar eigentijdse eisen zal rond de twee miljoen euro moeten worden geïnvesteerd. Fysieke ruimte om uit te breiden is ontstaan door de verhuizing van de brandweer naar een nieuwe kazerne. De grootste uitdaging is dat er een proces gaat ontstaan waarbij het ingezamelde afval zo zuiver mogelijk gescheiden wordt aangeleverd. “Op dat moment verandert aangeleverd afval in een grondstof voor de kringloopindustrie en gaan we geld verdienen”, aldus Wethouder Kees Oskam.

Hij ondersteunde zijn stelling met een rekensom. Zo levert goed gescheiden PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankkarton) € 235,- per ton aan, terwijl eenzelfde hoeveelheid vervuild afval de gemeente geld kost: € 135,- euro per ton verbrandingskosten en extra belasting.

Kleine verhoging
Uitgangspunt blijft dat aan de poort geen kosten meer in rekening worden gebracht, maar dat er sprake zal zijn van een kleine verhoging (rond € 9.- per jaar) binnen het vastrecht. Dit wordt samen met andere gemeentelijke belastingen eenmaal per jaar per huishouden/inwoner in rekening wordt gebracht.

Het besluit komt naar verwachting volgend jaar januari of februari op de agenda van de gemeenteraad. De voorbereiding en aanbesteding van het project volgt dan in de loop van 2022, en in 2023 zou met de bouw gestart kunnen worden. De wethouder gaf aan dat bij het ontwikkelen van de plannen rekening overlast van de milieustraat voor de wijk Weideveld zoveel mogelijk wordt beperkt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp