Oudejaarsvuurwerk verboden

De verkoop en het afsteken van vuurwerk is net als vorig jaar verboden. Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Politie en Boa’s handhaven de vuurwerkregels. Het is ook verboden in het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren.

Waarom mogen wij geen vuurwerk afsteken? Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij hulpverleners op straat. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Tijdens de jaarwisseling van 2019 was er sprake van circa 1.300 vuurwerkslachtoffers (385 op de spoedeisende hulp, 900 bij huisartsenposten), terwijl bij het vuurwerkverbod van 2020 het aantal vuurwerkslachtoffers met 70% daalde naar bijna 400 (108 op de spoedeisende hulp, naar schatting 275 bij huisartsenposten). Vanwege de verwachte lagere druk op de zorg mag er ook komende jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken.

F1 categorie vuurwerk
Uitzondering is klein vuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen (categorie F1), Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.

Bepaalde afstanden

Verder heeft de gemeente enkele aanvullende voorwaarden opgenomen in de APV over het afsteken van vuurwerk om de geluidoverlast voor mens en dier en de kans op brand te verminderen. Zo is het verboden om vuurwerk af te steken:
Binnen een straal van 75 meter van panden met een rieten dak;
Binnen een straal van 50 meter van de bejaarden- en verzorgingshuizen en de bejaarden- en aanleunwoningen;
Binnen een straal van 75 meter van veestallen.

Carbid schieten
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in de APV een artikel opgenomen (2:73A) dat carbid schieten verbiedt, behalve op 31 december van 10.00 uur tot 17.00 uur buiten de bebouwde kom (met uitzondering van natuurgebieden). Er is dus ruimte om invulling te geven aan deze traditie, op voorwaarde dat het veilig plaatsvindt en geen overlast geeft. Het vervoer van carbid is aan strenge regels gebonden. Voor particulieren is er tot een maximale hoeveelheid van 5 kg een vrijstelling voor deze strenge regels. De enige eisen aan het transport zijn dat de carbid in geschikte, goed gesloten verpakkingen zit en dat deze verpakkingen niet los door het voertuig kunnen bewegen. Uiteraard wordt net als bij het vuurwerk op overtredingen inzake vervoer en het carbid schieten gehandhaafd.

Boete of gevangenisstraf
Als iemand verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kan deze persoon een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter