Gerrit van Eijk benoemd als wethouder

Woensdagavond 15 december is Gerrit van Eijk benoemd tot wethouder voor de VVD en daarmee volgt hij Inge Nieuwenhuizen op, die deze week wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente De Wolden.

Volgens de formele procedure moet de gemeenteraad instemmen met de komst van een nieuwe wethouder en normaal gesproken vindt deze stemming plaats tijdens een gemeenteraadsvergadering. Vanwege de maatregelen rondom corona vergadert de raad echter online via teams. Om toch tot een rechtsgeldige stemming te komen hadden alle leden een formulier thuis ontvangen, waarmee tot 8 december een stem kon worden uitgebracht.

Van de in totaal 22 uitgebrachte stemmen, stemden 20 raadleden voor en 2 tegen de benoeming. Vanwege een verblijf van de burgemeester in het buitenland was het aan Henk van der Smit als vice-voorzitter van de raad om Gerrit Van Eijk officieel te installeren.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter