Oasen kan verder investeren mede dankzij steun Europese Investeringsbank

Regio – De Europese Investeringsbank (EIB) tekent een lening van €70 miljoen met drinkwaterbedrijf Oasen, om net als in 2017, de langetermijninvesteringen van het bedrijf te ondersteunen.
Oasen wendt de financiering aan om in de jaren 2022-2026 te investeren in het zekerstellen van de drinkwatervoorziening en de drinkwaterkwaliteit, met het oog op klimaatverandering.
Onder de werken valt onder meer de vernieuwing en capaciteitsvergroting van drinkwaterzuiveringen, alsmede een upgrade van de distributienetwerken.

De Europese Investeringsbank en drinkwaterbedrijf Oasen hebben een leningsovereenkomst getekend voor € 70 miljoen, om het investeringsprogramma van het bedrijf voor de jaren 2022-2026 te financieren. Het programma van Oasen heeft tot doel de drinkwatervoorzienings- en zuiveringsinfrastructuur binnen haar verzorgingsgebied te verbeteren, hetgeen de financiering relevant maakt voor ongeveer 790.000 mensen die in de 21 gemeenten in de regio wonen.

“Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen in een veranderende wereld, moeten wij als drinkwaterbedrijf wendbaar en slagvaardig blijven.” stelt Prof. dr. ir. Walter van der Meer, CEO van Oasen. “Er zijn verdere innovaties en investeringen nodig om de kwaliteit en beschikbaarheid van ons onberispelijke drinkwater onverminderd hoog te houden. Daarom zetten wij als drinkwaterbedrijf in op een robuuste en duurzame technologie die een voortstuwende werking heeft op het meer circulair omgaan met water. Dankzij de steun van de Europese Investeringsbank kunnen wij verder bouwen aan deze toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor onze klanten.”

Met de EIB-lening financiert Oasen de vernieuwing en verbetering van waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, evenals haar distributienetwerken. Met deze investeringen kan Oasen de levering van de hoge kwaliteit drinkwater in haar verzorgingsgebied op peil houden, en zich aanpassen aan de verwachte effecten van klimaatverandering, zoals een verhoogd zoutgehalte van het grondwater, die nu al zichtbaar zijn.

Vice-president van de EIB Kris Peeters voegde toe: “De meeste mensen realiseren zich niet wat een luxe het is, dat drinkwater van deze kwaliteit gewoon uit je kraan komt. Oasen moet constant investeren om toelevering en de hoge kwaliteit van haar drinkwater te garanderen. Deze kunnen beide onder druk komen te staan door klimaatverandering. We zijn blij opnieuw een stabiele en betrouwbare partner voor Oasen te kunnen zijn, door haar te steunen met het op een betaalbare en zekere manier financieren van haar investeringen.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter