Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen ook coronavaccinatie krijgen

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een coronavaccinatie krijgen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad van vandaag. Het gaat om alle kinderen in deze leeftijdsgroep. De uitnodigingen voor vaccinatie met een aangepaste, lagere dosering van het Pfizer-vaccin worden naar verwachting vanaf de tweede helft van januari verstuurd. Eerder deze week adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen van deze leeftijdsgroep met een verhoogd medisch risico een vaccinatie aan te bieden. Het is bij kinderen onder de 12 aan de ouders om te beslissen of ze hun kind willen laten vaccineren. 

Kinderen krijgen over het algemeen milde klachten bij een infectie met het coronavirus. Toch constateert de Gezondheidsraad dat bij een hele kleine groep wel degelijk leidt tot ernstige klachten waardoor ziekenhuisopname nodig kan zijn. Ook ontwikkelt COVID-19 zich bij een kleine groep kinderen tot Multisystem Inflammatory Syndrome Children (MIS-C). Dit is een specifieke complicatie van het coronavirus waarbij een zeer ernstige ontstekingsreactie  in de organen optreedt.

Een vaccinatie geeft een directe gezondheidswinst volgens de Gezondheidsraad. Het belangrijkste argument van de Gezondheidsraad is dat vaccinatie kan voorkomen dat een kleine groep kinderen ernstige COVID-19 en MIS-C krijgt. Daarnaast benoemt de Gezondheidsraad in het advies dat vaccinatie waarschijnlijk ook voorkomt dat kinderen langdurige klachten houden na een SARS-CoV-2-infectie (Long COVID). Als indirect voordeel voor de kinderen noemt de Gezondheidsraad het voorkomen van het wegvallen van bijvoorbeeld, sport, school en sociale contacten. Dit kan leiden tot een slechtere gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en leerachterstanden. Deze optelsom is voor de Gezondheidsraad de reden om te adviseren kinderen in deze leeftijdsgroep een vaccinatie aan te bieden.

Uitnodiging en informatiebrief vaccinatie
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen vanaf tweede helft van januari de gelegenheid voor het halen van de prik. De GGD is gevraagd het prikken te verzorgen op de GGD-vaccinatielocaties. Kinderen komen altijd met  hun ouders of verzorgers. De groep kinderen met verhoogd medisch risico wordt vanaf volgende week al uitgenodigd door hun kinderarts. De verwachting is dat hun vaccinaties vanaf 20 december kunnen starten in verband met de te verwachte levering.

Aangepaste dosering van het Pfizer-vaccin
Een aangepaste dosering van het Pfizer-vaccin is door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) veilig en geschikt verklaard voor jonge kinderen. Ook de Gezondheidsraad beoordeelt dat deze vaccins voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar goed werken en voldoende veilig zijn. De verwachting is dat het vaccin hen net zo goed beschermt tegen ziekte als volwassenen. Dat geldt ook voor kinderen met een onderliggende aandoening.

Bijwerkingen en ziekte door corona
De bijwerkingen van de coronavaccinatie bij kinderen zijn volgens de Gezondheidsraad mild tot matig. Bijwerkingen worden net als bij andere leeftijdsgroepen vaker gezien na de tweede dosis. Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld pijn rond de prikplek en hoofdpijn. Over grootschalige vervolgonderzoeken bij jonge kinderen zijn nog geen gegevens bekend. Dat betekent dat er nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over eventuele zeldzame bijwerkingen die bij jongvolwassenen (onder de 30 jaar) zijn gesignaleerd, zoals myocarditis en pericarditis. Wel is duidelijk uit onderzoeken dat voor kinderen de kans op myocarditis en pericarditis maar ook op bijvoorbeeld MIS-C veel groter is bij het doormaken van een corona-infectie dan als een bijwerking van vaccinatie. 

Er gelden in Nederland geen beperkingen voor kinderen onder de 12 jaar als ze niet gevaccineerd zijn. Zij hoeven geen QR-code te laten zien als ze bijvoorbeeld naar een evenement gaan. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter