Jaap Smit, commissaris van de Koning, over het belang van de ambitieuze Groeiagenda

Bodegraven-Reeuwijk – De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda, op basis waarvan bijna 80 publieke en private sleutelspelers in Zuid-Holland substantieel gaan investeren in het verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid van de regio en daarmee Nederland

De Groeiagenda moet de kapstok gaan bieden die de krachten gaat bundelen tussen regionale partners en met het Rijk. De gezamenlijke (lobby) inzet moet de kansen gaan vergroten om ook bij het Rijk en Europa fondsen op te halen om deze Groeiagenda te realiseren.

Maar wat betekenen deze ambitieuze voornemens voor het Groene Hart. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland vindt dat er teveel kansen zijn blijven liggen en in het verleden te weinig de krachten werden gebundeld.

De laatste stand van zaken rondom de Groeiagenda van de provincie Zuid-Holland zijn terug te vinden via: https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/postin/env=help/action=showdoc/gd=26246/Groeiagenda_Zuid-Holland_-_stand_van_zaken_NGF_en_RRF.pdf

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp