WKO Weideveld vervolg

Alweer een stukje verder in deze onderhand never ending soap. Afgelopen woensdag 1 december  was er een presentatie over het verloop en gedane acties vanuit de gemeente en Eteck. Weer mooie verhalen, maar toch ook weer verbazingwekkende acties zoals een nieuwsbrief aan de bewoners waarin wordt gemeld dat er naast juridische communicatie ook minnelijke gesprekken plaatsvinden tussen de gemeente en Eteck…..

  • Als eerste gaat het over de prestatie eisen en interpretatie uit het geldende contract….
  • Als tweede over het monitoren van de vastgestelde prestaties…
  • Als derde en als laatste gaat het om het interpreteren van die gegevens…

Ik ben wederom verbaasd, de Gemeenteraad heeft bijna een jaar geleden het college, opdracht gegeven om actie te ondernemen, de wethouder Oskam beloofd dit te doen, er worden dwangsommen opgelegd, juridische stappen ondernomen en dan minnelijk gaan praten?

Er ligt een duidelijk contract met Nuon, met daarin vele bijlagen waarin gespecifieerd staat waar het systeem aan moet voldoen. Dit contract is via via volledig overgenomen door Eteck, die aanpassingen laat uitvoeren die weer andere problemen veroorzaken, nalatig is met onderhoud etc..

Eteck stelt dat ze nu voldoen aan de gestelde eisen zoals in de contracten staat,  nadat er vele verbeteringen zijn uitgevoerd en meer mooie verhalen. Dat ze hiermee aangeven dus jaren onvoldoende gepresteerd te hebben is dus ook tevens de aanleiding om de dwangsommen te gaan innen en Eteck alleen nog maar juridisch te gaan vervolgen om hun verplichtingen na te komen, en de bewoners schadeloos te stellen.

Maar nee, deze wethouder, cq college kiest ook voor een minnelijk overleg, dat uiteraard weer buiten de bewoners van Weideveld omgaat. Zou het niet veel beter zijn om als volledige gesprekspartner hier ook de Stichting WKO Weideveld bij te betrekken? Daar zijn bewoners met kennis van zaken aanwezig die uiteindelijk toch de belangrijkste personen in dit hele gebeuren zijn? Daar zou de gemeente voor op moeten komen en niet nog meer praten met Eteck waar al vele malen over geklaagd is dat zij klachten niet oplossen, niet thuisgeven, slechte coördinatie, kortom een zeer onbetrouwbare partner die duurzaamheid pretendeert, maar bewoners feitelijk in de kou laat staan. En een wethouder die dit naast zich neerlegt.

De gemeente is eigenaar van een burgemeesterswoning in Reeuwijk, ik stel voor deze te verkopen, met de opbrengst een van de probleemwoningen in Weideveld te kopen en daar de nieuwe burgemeesterswoning van te maken.  Dan eens kijken of er nog zo minnelijk mee wordt omgegaan.

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter