Gemeentelijke vastgoedtransacties voortaan openbaar aan besteden

Gunnen is er niet meer bij.

Bodegraven-Reeuwijk – Een supermarktondernemer uit Gelderland was het oneens met de verkoop van een pand door de gemeente Didam aan een concurrent. De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad en de uitspraak van deze hoogste rechter heeft de praktijk van grondverkopen in Nederland inmiddels op zijn kop gezet. Ook in Bodegraven-Reeuwijk. Gemeenten mogen niet langer ‘een op een’ grond en vastgoed verkopen aan projectontwikkelaars. Voortaan moeten eerst alle geïnteresseerde partijen in kaart worden gebracht en krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te bieden. Bovendien is het de vraag of in het verleden benadeelde projectontwikkelaars nu wellicht schadevergoeding kunnen vragen. 

Het door de Hoge Raad getoetste geschil ging over uitspraak van het hof in Den Bosch en betrof een supermarkteigenaar die in de clinch lag met de gemeente Montferland. De gemeente, waaronder o.m. Didam valt, had het idee om een deel van het oude gemeentehuis onderhands te verkopen aan een ontwikkelaar die hier een Coöp-supermarkt wilde vestigen. Daar stak de franchisenemer van een Albert Heijn een stokje voor en spande een kort geding aan tegen de gemeente. Het voornemen te verkopen was nooit bekend gemaakt en de desbetreffende ondernemer had interesse in het pand. 

Ook in eerder arresten kwam al naar voren dat gemeenten transparant moeten handelen en zich moeten houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Vastgoed en grond dat in handen is van een gemeente is schaars en iedere partij moet gelijke kansen hebben om dit van de gemeente aan te kopen. 

‘Een op een’-gunnen is er dus niet meer bij. Voortaan moeten gemeenten voor ieder project een openbare competitie uitschrijven, transparant zijn in hun aanbesteding en rekening houden met het hoogste bod. Onderhandse verkoop is uitgesloten. 

Een van de gevolgen van de uitspraak kan zijn dat partijen die in het verleden een pand of kavel zijn misgelopen, alsnog naar de rechter stappen voor een schadevergoeding. De praktijk zal dan gaan uitwijzen of de uitspraak terugwerkende kracht gaat hebben of alleen geldt voor lopende en toekomstige zaken. 

Het is nog onduidelijk of het arrest ook rechtstreeks gevolgen heeft voor de Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente heeft aangegeven op niet moment dit nog niet te kunnen overzien en in een later stadium terug te komen op vragen gesteld door EditieGroeneHart.nl

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp