Beste inwoners van Bodegraven-Reeuwijk,

De huidige crises maken duidelijk dat weinig meer vanzelfsprekend is. En evenmin maakbaar. Als vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen in Bodegraven-Reeuwijk zien we dat maatschappelijke spanningen ook de godshuizen niet voorbijgaan. Van oudsher verbinden deze gemeenschappen zeer uiteenlopende delen van de samenleving: rijk en arm, jong en oud, ongeacht opleidingsniveau, etniciteit of politieke voorkeuren.

Al is het in verschillende kerken, synagogen en moskeeën, we belijden dat we naar onze Schepper en onze naaste verantwoordelijkheid dragen. Vanuit het perspectief dat we met een hoger doel onze plaats innemen. Hoe zien we elkaar en hoe gaan we met elkaar om? Zoeken we de harde confrontatie vanuit de eigen oneliners? Of treden we elkaar respectvol en welwillend tegemoet, nieuwsgierig naar en betrokken op de motieven van de ander? 

Ons bewust van soms botsende visies en standpunten, ontmoetten we elkaar onlangs als vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen en van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Unaniem spraken we ons uit voor een helder geluid vóór verbinding en tegen stigmatisering.

Als geloofsgemeenschappen willen we bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de burgers van de héle gemeente. Uit verantwoordelijkheid naar God en onze naaste roepen we op elkaar te blijven zien als waardevol medemens, met individuele afwegingen en keuzes. Een mens is geen ‘vinkje’ achter goed of fout, dat simpel en duidelijk lijkt, maar totaal geen recht doet aan de gewetensvolle overwegingen en keuzes van een ieder. 

Het oordeel past ons niet. Wel het nemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn en welbevinden van de ander. Om de ruimte en veiligheid te bieden die de ander nodig heeft. Laat dat het motief zijn voor onze overwegingen en ons gedrag. Met begrip en compassie. Uit verantwoordelijkheid en naastenliefde. De liefde doet de ander immers geen kwaad.

We bidden daarom voor onze samenleving, voor onze overheid en bestuurders, voor alle mensen in de zorg, voor wie ziek is en gezond. Voor saamhorigheid onder alle mensen. Voor eenheid onder ons volk. Want daar zal God zegen geven.

Vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen in Bodegraven-Reeuwijk:

• Gereformeerde Gemeente Bodegraven

• Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug wijk 1 en 2

• Hervormde Gemeente Reeuwijk

• Hervormde Gemeente Sluipwijk

• Islamitische Gemeenschap Bodegraven

• PKN De Ark, Reeuwijk

• PKN Gereformeerde Kerk Waarder

• Protestantse Gemeente Nieuwerbrug a/d Rijn

• Protestantse Wijkgemeente Emmaüs, Bodegraven

• Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Bodegraven

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp