Voldoende woningbouwplannen in Zuid-Holland

Regio Uit het rapport ‘Inventarisatie plancapaciteit oktober 2021’ van ABF Research blijkt dat er in Zuid-Holland genoeg plannen zijn om in de woningbouwopgave te kunnen voorzien.

Zuid-Holland staat aan de lat om 200.000 à 220.000 woningen erbij te bouwen voor 2030.

Afgelopen jaar versnelling ingezet
Met de Zuid-Hollandse gemeenten heeft de provincie in 2020 een versnelling ingezet in het maken van goede plannen. Inmiddels zijn er 145% plannen tegenover een opgave van 100%. Dit betekent concreet dat er in Zuid-Holland plannen zijn voor zo’n 280.200 extra woningen. De plannen van nu tellen voldoende woningen om in de bouwopgave te voorzien. Met de ontwikkeling in Zuidplaspolder en Valkenhorst, zijn er in Zuid-Holland de komende periode dan ook geen aanvullende grootschalige uitleglocaties nodig. Daarnaast is er in Zuid-Holland een hoeveelheid aan ‘harde’ plannen van bijna 70.000 woningen. Hiermee zijn er voldoende ‘harde’ plannen om ruim drie jaar vooruit te kunnen bouwen als we kijken naar het bouwtempo van de afgelopen jaren. Gemeenten met bestaande ‘zachte’ plannen ondersteunen we met behulp van de subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland om deze plannen ‘hard’ te maken.

foto: Provincie Zuid-Holland

Wat is er nodig?
Wat de komende periode verder nodig is, zijn extra en structurele rijksmiddelen voor het versterken van de investeringscapaciteit van woningcorporaties, infrastructuur en gebiedsontwikkelingen. We zoeken daarbij naar wederzijds bindende afspraken over structurele financiering. Daarnaast heeft de provincie behoefte aan meer ruimtelijk-juridische instrumenten. Ook vraagt de provincie snel duidelijkheid over de aanpak van de stikstofopgave. De provincie maakt zicht tot slot zorgen over het gebrek aan personeel bij overheden, rechterlijke macht en private partijen om alle bestaande plannen daadwerkelijk op tijd om te zetten in woningen.

De komende periode blijft de provincie zich, samen met het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en private partijen inzetten om nog meer bestaande plannen ‘hard’ te maken en zo een (t)huis te bouwen voor iedereen. Aanvullende grootschalige uitleglocaties zijn onnodig en zouden alleen maar meer druk leggen op de al beperkte personele capaciteit.

Het rapport ‘Inventarisatie plancapaciteit 2021’ is uitgevoerd door ABF Research in opdracht van het ministerie van BZK.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp