Nieuw jaar, nieuwe OV-dienstregeling

Regio – Door de coronacrisis is er veel veranderd, ook in het openbaar vervoer. Er reizen op dit moment aanzienlijk minder mensen met het openbaar vervoer dan vóór de pandemie. Om beter aan te sluiten op de reizigersvraag en kosten te besparen, hebben vervoerders hun dienstregeling voor 2022 flink aangepast. Vervoerders raden reizigers aan om voor vertrek de reisplanners te raadplegen.

Vervoerders starten hun nieuwe dienstregeling elk op een andere datum tussen december 2021 en januari 2022. Zij communiceren hierover met reizigers via hun eigen kanalen.

Belangrijkste wijzigingen
Door de sterke daling in het aantal reizigers hebben onze vervoerders minder inkomsten, maar wel hoge kosten. De kosten zijn zó hoog dat de situatie vraagt om een efficiënter netwerk en een efficiëntere dienstregeling. Hierover heeft de provincie intensief overlegd met vervoerders, regio’s en organisaties die de belangen van reizigers behartigen. De belangrijkste wijziging in de nieuwe dienstregeling is dat buslijnen waarvan weinig reizigers gebruik maken worden gebundeld, minder vaak rijden of komen te vervallen. Op die manier ontstaat financiële ruimte om buslijnen waar véél reizigers gebruik van maken juist váker te laten rijden.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Ik begrijp dat deze verandering niet voor iedereen goed nieuws is. Tegen de reiziger van wie de busverbinding vervalt, wil ik zeggen dat er áltijd een alternatief is. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat dit alternatief niet duurder mag zijn en minstens net zo snel is. In de praktijk zijn het vaak kleine, vraagafhankelijke busjes – simpel te boeken via de website, app of met een telefoontje naar de vervoerder.”

De dienstregelingen hebben een looptijd van 1 jaar, maar zijn flexibel ingericht, waardoor vervoerders snel kunnen inspringen op veranderingen in de reizigersvraag. Daarop ligt de focus: aansluiten op de reisbehoefte per gebied.

In deze video licht gedeputeerde Frederik Zevenbergen het nieuwe beleid toe.

Hier vind je reisinformatie
Reisinformatie is te vinden in de reisplanners en via de websites van onze vervoerders. Arriva is de vervoerder van de bussen in Zuid-Holland Noord. NS is de vervoerder van de regionale R-nettrein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Qbuzz is de vervoerder van de bussen in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, en van de regionale R-net trein tussen Dordrecht en Geldermalsen. Vanaf 1 januari is Blue Amigo de vervoerder van de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Connexxion is de vervoerder van de bussen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. De provincie is opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer.

Financiële bijdrage van Rijk en provincie
Op dit moment is het nog niet duidelijk of het Rijk de financiële steunpakketten voor vervoerders na september 2022 voortzet. Gebeurt dat niet, dan zal dit gevolgen hebben voor de dienstregeling vanaf dat moment. De provincie Zuid-Holland blijft haar subsidie aan vervoerders doorbetalen.

De toekomst van het openbaar vervoer
Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van Zuid-Holland. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Toekomstbestendig openbaar vervoer houdt in dat we op plekken waar veel reizigers zijn, grote bussen laten rijden. Op plekken met minder reizigers zijn er kleinere bussen of alternatieven. Denk hierbij aan deelfietsen, deur-halte-taxi’s of minibussen. Op deze manier sluit het openbaar vervoer aan op de reizigersvraag. Ons doel is dat het openbaar vervoer – ondanks corona – vaker, sneller en betrouwbaarder tussen kernen gaat rijden. Het zou goed zijn als minister Visser in heel Nederland ruimte geeft aan innovatieve vormen van deelmobiliteit. Ik roep haar daartoe op.”

Deze video van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid legt onze visie op de toekomst van openbaar vervoer uit.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp