Inrichting ‘s-Gravenbroekseweg

Sluipwijk – Het wijkteam Sluipwijk heeft samen met enkele bewoners suggesties gegeven om de inrichting van de ’s-Gravenbroekseweg, tussen huisnummer 124 en 148, te verbeteren. De gemeente geeft daar gehoor aan. 

Foto: Bert Verver 

Er wordt soms hard gereden op deze weg in het Reeuwijkse Plassengebied. De drempels die er liggen om dit tegen te gaan, werken onvoldoende. Bij grotere voertuigen leveren de drempels juist overlast op voor de bewoners, vanwege herrie en trillingen. Ook is onduidelijk waar auto’s elkaar kunnen passeren.  

In dit wegvak, dus tussen huisnummer 124 en 148, gaat de gemeente de wisselplaatsen waar auto’s elkaar kunnen passeren, duidelijker aangeven. Dat gebeurt met verkeersborden en door het aanbrengen van wegmarkering. De twee drempels in het wegvak worden verwijderd. In plaats daarvan wordt met belijning tussen de twee wisselplaatsen een rijbaanbreedte van 2,50 meter aangegeven. Zo krijgt de fietser een begrijpelijkere plek op de rijbaan en wordt duidelijker aangegeven dat voertuigen elkaar tussen de wisselplaatsen niet moeten passeren. 

De komende tijd wordt bekeken of deze nieuwe inrichting van het wegvak goed werkt, voor verkeersdeelnemers en aanwonenden. De uitkomsten worden meegenomen in de overweging om ook andere drempels te verwijderen en de ’s-Gravenbroekseweg verder in te richten. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp