Camera’s gaan poortjes vervangen in Plassengebied

Reeuwijk – De beweegbare fysieke beperkingen – de klappoortjes die het Reeuwijkse Plassengebied vrij zouden gaan houden van te breed verkeer – worden niet operationeel. Dat heeft het college van B&W besloten. In de plaats daarvan worden op termijn ANPR-camera’s ingezet, die de nummerplaten automatisch herkennen.

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig. Het is een gebied waar veel belangen naast elkaar spelen. Wonen, recreëren, ondernemen. De waarden van het gebied moeten beschermd zijn, het moet veilig zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers, het Plassengebied moet een veilige woon- en leefomgeving zijn voor inwoners en bedrijven en schade aan wegen, bermen en bruggen moet minder. Daar is het beleid voor de C-wegen in het Plassengebied, al jaren, op gebaseerd: verkeer dat zwaarder is dan 10 ton en/of breder dan 2.20 meter is er niet toegestaan.

Handhaving
Om het beleid – van het weren van te zwaar en te breed verkeer – te kunnen handhaven, zijn de opties vier jaar geleden al op een rij gezet. Justitie gaf toen aan handhaving door inzet van BOA’s en gebruik van mobiele weegmatten niet te kunnen accorderen. Omdat er geen voldoende capaciteit was – en is – voor politie-inzet, heeft het college gekozen voor fysieke handhaving. Er is gezocht naar innovatiemogelijkheden en er werd gestart met de pilot om beweegbare poortjes (BFB’s) te ontwikkelen. Bij gebrek aan alternatieven leerde de gemeente experimenteren.

Voortschrijdend inzicht
De gemeente heeft ondertussen geconstateerd dat de vier jaar geleden geplaatste poortjes kwetsbaar zijn, zowel in gebruik als in ondersteuning. Fysieke handhaving is echter nog steeds de wens. De ontwikkelingen rondom de techniek van diverse toegangscontroles heeft ondertussen een behoorlijke vlucht genomen. De huidige stand van de techniek is afgewogen tegen het operationeel inzetten van de geplaatste poortjes. Het college is door het voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen om de pilot met de poortjes te stoppen en over te gaan tot het gebruik van ANPR-camera’s.

De inzet van camera’s maakt dat het (handhavings-)effect hoger is. Daarnaast is het minder arbeidsintensief in gebruik, is er minder storingsgevoeligheid en leiden camera’s tot minder administratieve last. Daarbij ziet de gemeente het plassengebied als pilot en is de intentie om de camera’s -bij positief resultaat- ook op andere locaties in de gemeente in te zetten.

Afgelopen periode niet tevergeefs
De energie en de kosten die de afgelopen jaren in de beweegbare fysieke breedtebeperking is gestoken, is niet tevergeefs geweest. De aangelegde infrastructuur heeft nu al effect, voordat de poortjes daadwerkelijk in werking zijn gesteld: het zien van de aangelegde poortjes beïnvloedt het gedrag van mensen. Men staat bewuster stil bij de keuze voor de eigen vervoersmiddelen. Zo zijn verschillende partijen overgegaan naar lichter vervoer voor het afvoeren van afval. Vanwege dit effect van de poortjes blijven ze dan ook staan, totdat de ANPR-camera’s actief zijn. Ondertussen wordt de definitieve inrichting en toepassing van ANPR-camera’s uitgewerkt en overwogen. Verschillende al doorgevoerde aanpassingen, zoals de uitwijkplaatsen, blijven bruikbaar voor deze doorontwikkeling van de fysieke handhaving.

Vervolg
Een systeem van ANPR-camera’s wordt onderzocht en geïmplementeerd. Hierbij doet Bodegraven-Reeuwijk vooral een beroep op ervaringsdeskundigen van andere overheden en gemeenten die hier al gebruik van maken.

Te zwaar en te breed verkeer werd al en wordt ondertussen nog steeds geweerd uit het Plassengebied. Samen met het dorpsteam Sluipwijk blijft de gemeente een beroep doen op inwoners, bedrijven en andere gebruikers van de wegen om de verkeersregels op gewicht en breedte te respecteren. Vrachtwagens kunnen hun lading bij de overslag op het Zoutmanterrein overladen in kleinere, lichtere auto’s. Bij de in 2022 te realiseren loswal kan vracht worden overgeladen op boten, zodat het via het water verder het Plassengebied in kan. Als deze keuzes niet tot de mogelijkheden horen, dan kan er ontheffing aangevraagd worden om toch het gebied in te mogen rijden. Het ontheffingenbeleid wordt aangepast op de nieuwe situatie, waarbij de poortjes geen rol meer spelen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp