WKO Weideveld

Eigenlijk een treurig vervolgverhaal. Er is daar nog steeds geen doorbraak in te herkennen, hoogstens dat er nu weer een nieuwe directeur is aangetreden die schijnbaar wel van goede wil is. Vandaar ook het positieve, dat eindelijk op 23.11.2021 de langverwachte bewonersavond werd gehouden, die helaas vanwege Corona maatregelen digitaal moest worden en daarom ingekort werd gehouden.

Opvallend mooie presentatie door Eteck waarin aangegeven werd wat men allemaal al had gedaan, en dat ze goed op weg waren met het herstel van de installatie. Volgens hen voldeed deze nu aan hetgeen er was afgesproken en was alles in orde. Ofwel ze hebben alle verbeteringen toegepast en werkt de installatie naar behoren.

Helaas wordt deze mening niet door de bewoners gedeeld
Bewoners ondervinden nog steeds klachten, zowel op condens en koeling als op warmte. Emoties liepen af en toe ook wel op, omdat de bewoners nog steeds problemen hebben en geen gehoor vinden met hun klachten. Eén persoon verliet tussentijds de vergadering omdat Eteck, pas na herhaaldelijk aandringen,  ruiterlijk toegaf een lagere PHwaarde van het water te leveren dan contractueel ten tijde van de bouw is vastgelegd. Dat is dan maar zo, was de mening van Eteck. Daardoor is corrosie van de leidingen, dus ook binnenshuis, naast vervuild water dus echt een probleem, zo stelt deze bewoner. Dat antwoord en de contractuele waarden worden nu dus in handen van een advocaat gegeven. Ja, zo simpel kun je je er toch niet van afmaken lijkt mij. Zeker niet als de informatie al diverse malen is verstrekt, maar reactie vanuit Eteck uitbleef.

Opvallend van de klagers is dat het best een fors aantal jaren goed is gegaan, totdat Eteck allerlei aanpassingen aan het systeem ging doen. Deels gebaseerd op een aantal klachten en op basis daarvan de collectieve installatie hebben aangepast, waardoor anderen weer last kregen en het er eigenlijk niet mee eens zijn, maar Eteck bepaalt en beslist.

Weer geen onderbouwing
Ook nu weer bleek Eteck geen duidelijke cijfermatige onderbouwing te kunnen geven. Op de vooraf ingediende vragen werd niet ingegaan, de vergadering werd door de door Eteck ingehuurde presentatrice zelfs ruim voor tijd beëindigd. Niet gek dat één van de bewoners er totaal geen vertrouwen meer in had en een andere bewoner zelfs nog moest vragen hoe men dit dan tracht te bewerkstelligen. Dat dit overleg daar een begin van was, zoals de directeur stelde, moeten de bewoners dan maar geloven.

Frappant is wel dat op de dag van deze vergadering er eindelijk een persoonlijke mail aan de voorzitter van de stichting is gestuurd waarin een uitnodiging voor een gesprek was opgenomen. Uiteraard werd deze geaccepteerd, al werd er wel bij gezegd dat dit de zoveelste uitnodiging was, waarbij van eerdere uitnodigingen nooit meer een bevestiging was gekomen…

De toekomst zal het leren, maar triest genoeg om te weten dat er al mensen verhuisd zijn vanwege de problemen met de Warmte Koude Opslag installatie. Dat er anderen zijn die het klagen al meer dan zat zijn en het echt helemaal beu en murw zijn en niet eens meer klagen omdat ze toch geen antwoord of oplossing krijgen.

Waarom schrijf ik dit verhaal?
Ik werd uitgenodigd door een van de bewoners om als gast mee te kijken en zo te beleven hoe Eteck met haar klanten omgaat. Omdat ik hier neutraal in sta heb ik in het kort mijn beleving hierboven weergegeven.

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp

Column:

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp