Van eenmalige impuls naar fundament voor de toekomst

Bodegraven-Reeuwijk – Steeds meer jongeren en jongvolwassenen kampen sinds het uitbreken van corona met mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, depressie en angst. Met een steunpakket van 58,5 miljoen euro wil de rijksoverheid gemeenten helpen die problemen te lijf te gaan. Lokale overheden krijgen zo extra financiële ruimte om samen met jongeren en lokale organisaties kleinschalige activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur en sport. Verder moet deze impuls het mogelijk maken meer jongerenwerkers in te zetten. Zij moeten de komende tijd jongeren uit risicogroepen bereiken, en passende hulp en ondersteuning bieden. “Het geld gaat niet naar administratieve taken”, aldus wethouder Odd Wagner (GroenLinks).

Tijdens de wekelijkse persconferentie van burgemeester en wethouders uitte Wagner de wens met deze eenmalige regeling een fundament te leggen voor de toekomst. Het belang hier is volgens hem drieledig. Naast het actief betrekken van jongeren bij de lokale uitvoering van de plannen, is het belangrijk dat kwetsbare jongeren al in een vroeg stadium in beeld komen. Verder wil de wethouder dat het jongerenwerk meer bekendheid krijgt binnen de doelgroep en daarmee beter vindbaar is. Nog voordat de ‘echte’ problemen ontstaan; een op preventie gerichte aanpak dus.

Wat het traject voor de wethouder extra waardevol maakt, is dat jongeren – in de leeftijd van 12 tot 18 jaar – een belangrijke rol hebben gespeeld bij het opzetten van de verschillende activiteiten. “Door met jongeren op een volwassen manier te praten, kom je samen tot volwassen oplossingen”.

Zo wordt onder meer ingezet op het project ‘Jongeren informeren jongeren’ en komt er een pilot in samenwerking met de GGZ met als doel te voorkomen dat jongeren in de GGZ-zorg belanden. Leerkrachten op scholen kunnen beschikken over betere actieve ondersteuning vanuit het sociaal team van de gemeente zodra problemen daar aan het licht komen. Het maatschappelijk stageproject voor jongeren wordt voortgezet en er komt er een (bij)banenmarkt. Naast jongeren zelf worden ook het onderwijs, sportverenigingen, buursportcoaches van Sport & Welzijn, Sam Welzijn en andere lokale organisaties meegenomen in de uitwerking. Het gaat om een duurzame verbreding. Als het aan de wethouder ligt, gaat die verder dan de aanpak ‘Perspectief voor de Jeugd’ van B en W, waarmee de gemeenteraad instemde op 23 juni. Ook deze aanpak eindigt niet wanneer corona de wereld uit is. Door meer en nadrukkelijker in de ‘haarvaten’ van de samenleving aanwezig te zijn, wordt ingezet op een grotere maatschappelijke verbinding met jongeren en moet hun weerbaarheid worden verhoogd. Daarbij is het mogelijk om – aanvullend – samen te werken met bijvoorbeeld de politie waar het gaat om veiligheid.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp