Collectieve wooninitiatieven krijgen steun van provincie

Zuid-Holland – De provincie Zuid-Holland stelt in 2022 in totaal €250.000 beschikbaar voor de planvorming voor (innovatieve) collectieve wooninitiatieven. Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruikmaken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg.

Veel goede ideeën
Nieuwe woonvormen hebben een belangrijke functie, en zorgen voor meer variatie in de woningbouw.  Zij worden niet altijd gerealiseerd door reguliere projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. Daarom ondersteunt de provincie deze initiatieven met de subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Mensen hebben zelf vaak goede ideeën over hoe ze willen wonen en er zijn veel innovatieve oplossingen. Maar het is vaak lastig om deze ideeën om te zetten in realistische plannen. Met de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven kan een professionele begeleider worden ingeschakeld, die helpt om een projectplan te maken waarin de haalbaarheid wordt onderzocht.”

Subsidieregeling
De subsidieregeling staat uitsluitend open voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen. Elk collectief kan maximaal één aanvraag in 2022 indienen in de periode van 12 januari tot en met 31 december 2022. De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van €15.000 op basis van een in te dienen offerte van een professioneel begeleider die geen onderdeel is van de groep.

Het collectief moet kunnen aantonen dat zowel de gemeente als de grondeigenaar de intentie heeft om mee te werken aan de planvorming. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op één dag het beschikbare budget wordt overschreden wordt er geloot. Alle informatie over de nieuwe subsidieregeling is te raadplegen via het Subsidieloket van de provincie(verwijst naar een andere website).

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de subsidieregeling. Ook kan er vooroverleg zijn over een concept-aanvraag voordat die ingediend wordt. Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail sterkestedenendorpen@pzh.nl.

Alle acties die de provincie Zuid-Holland inzet om te versnellen staan in de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda(verwijst naar een andere website).

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp