De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als waterparel

De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als een van de tien waterparels in Nederland. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Een waterparel heeft een goede waterkwaliteit én verschillende flora en fauna.

Het on­der­zoek naar wa­ter­kwa­li­teit
Minder dan 1 op de 5 (17%) van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. In het jaarlijkse onderzoek zijn dit keer ook 10 wateren geselecteerd waar het goed gaat. Deze waterparels kunnen een voorbeeld zijn voor heel Nederland.

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Rijnland. Mensen in heel Nederland hebben deze zomer meegedaan om de waterkwaliteit te registreren van in totaal 1100 kleine wateren zoals sloten, vijvers, grachten en kleine plassen. Dit jaar deden ook schoolklassen mee uit het basisonderwijs, zoals CBS De Burcht in Valkenburg. De kinderen hebben in groepjes het water de school gemeten.0001.jpg0002.jpg

Download de resultaten uit in onze regio hier: Resultaten onderzoek Watermonsters

Meer wa­ter­pa­rels
Hoogheemraad Waldo von Faber: “Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor alles dat in of bij het water leeft. Rijnland heeft de afgelopen jaren al hard gewerkt aan de waterkwaliteit en investeert de komende vijf jaar nog eens 54 miljoen in schoon en gezond water. De Elfenbaan bij Hazerswoude laat zien dat die inspanning loont, en iedereen kan hieraan bijdragen. Rijnland financiert projecten als Levende Sloten en Kilometers Bloemrijke Oevers, en hieraan kunnen agrariërs meedoen maar ook bedrijven en inwoners die aan het water wonen. Zo komen er steeds meer waterparels bij.”

Wa­ter­kwa­li­teit onder druk
De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw én stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten en PFAS. Het grootste deel van de vervuiling komt uit eigen land. Denk hierbij aan nitraat en fosfaat die het doorzicht en leven in water verstoren.

Eu­ro­pe­se eisen voor wa­ter­kwa­li­teit
In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW) Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Ze vallen buiten de huidige verplichte metingen van waterkwaliteit. De resultaten van dit burgeronderzoek laten zien dat er nog een enorme opgave ligt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp