Realiseer een alternatief voor spoorwegovergang Dubbele Wiericke.

Nieuwerbrug – Al in februari van dit jaar heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk via schriftelijke vragen het college van B&W gesuggereerd om een alternatief te realiseren voor het sluiten van de spoorwegovergang bij de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug. Het college heeft dit van de hand gewezen, omdat e.e.a. niet realiseerbaar zou zijn.

Inmiddels is de sluiting van de spoorwegovergang op 12 december a.s. aangekondigd. Er is ongerustheid hierover ontstaan in Nieuwerbrug en in de landelijke wandelsport gemeenschap. De ongewenste situatie is ook tot de Provinciale Staten van Zuid-Holland doorgedrongen.

De PvdA in Bodegraven-Reeuwijk heeft het College schriftelijk gevraagd of zij bereid is een voorziening aan te treffen in de duiker, 80 meter ten westen van de spoorwegovergang. Deze kan eenvoudig gerealiseerd worden door het plaatsen van een drijvend en gefixeerd vlonder. Wandelaars moeten dan weliswaar een aantal meters gebukt afleggen, maar kunnen daarna hun weg vervolgen in het mooie en wijdse polderlandschap.

Het college is gevraagd voor het realiseren van de voorziening te overleggen met ProRail en de Provincie Zuid-Holland. De kosten zullen beperkt zijn en kunnen hoogstwaarschijnlijk ten lasten komen van de het budget voor wandelpaden van de Provincie Zuid-Holland. En het college is gevraagd de spoorwegovergang niet te sluiten zolang de alternatieve voorziening niet is gerealiseerd.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp