Online informatieavond werkzaamheden Enkele Wiericke Nieuwerbrug

Nieuwerbrug – Het waterschap start begin januari met het vervangen van twee bruggen over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De nieuwe bruggen hebben een grote doorstroomopening zodat het waterschap in tijden van extreme droogte meer water aan kan voeren naar West-Nederland. Ook de watergang tussen de bruggen wordt verbreed en onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. Op 7 december organiseert de aannemer Dura Vermeer een digitale informatieavond.  De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+) en hebben als doel om de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van droogte te vergroten. 

De werkzaamheden
Aannemer Dura Vermeer gaat, in opdracht van het waterschap, werkzaamheden uitvoeren aan de twee bruggen in de omgeving van Nieuwerbrug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). De nieuwe bruggen en het verbreden van de watergang tussen de bruggen, moet zorgen voor de doorvoer van meer water.  De werkzaamheden starten in januari en duren naar verwachting tot en met juni 2022. Om de inwoners van Nieuwebrug en omgeving te informeren over de werkzaamheden en de overlast die hiermee gepaard gaat, organiseert de aannemer op 7 december een online informatieavond. 

De online informatieavond
Het is in verband met de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om de bewonersavond op locatie te organiseren. Om de inwoners te informeren over de werkzaamheden, is gekozen voor een digitale informatieavond. Tijdens de avond geeft de aannemer een presentatie over de werkzaamheden, de planning en eventuele overlast voor de omgeving. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen. De avond begint om 19.00 uur. Opgeven kan per mail, enkelewiericke@duravermeer.nl onder vermelding van ‘Bewonersavond Enkele Wiericke’. 

Op 7 december ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een link om aan de bewonersavond deel te nemen.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)
De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Dit project heeft als doel om de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van droogte te vergroten. Bij de inzet van de KWA voert het waterschap via de Enkele Wiericke water aan naar de Oude Rijn. Op de plek waar de Enkele Wiericke uitkomt in de Oude Rijn liggen twee bruggen. Deze bruggen zorgen voor opstuwing van het water en vormen een knelpunt in de wateraanvoer.  Het waterschap gaat de fiets- en de autobrug vervangen door nieuwe bruggen waar meer water onder door kan stromen. Ook gaat het waterschap de watergang tussen beide bruggen verruimen. Onder de autobrug komt een faunapassage die geschikt is voor otters.

Meer informatie
Per mail via enkelewiericke@duravermeer.nl
Achtergrondinformatie over het project, staat op de website van het waterschap,  www.hdsr.nl/kwa

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp