Nieuwe burgemeester gekozen, voor of tegen?

Bodegraven-Reeuwijk – Eind oktober dit jaar kwam de Raad van Europa tot een belangrijke conclusie, die misschien grote gevolgen gaat hebben voor de manier waarop ook in Nederland burgemeesters en commissarissen van de Koning worden benoemd. Een onderwerp dat volgens ingewijden ook op de formatietafel in Den Haag ligt én misschien wel eens zou kunnen gaan spelen wanneer we straks in Bodegraven-Reeuwijk op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester.

De grootste partij bepaalt
Want voor wie het nog niet weet, onze huidige burgemeester Erik van Heijningen heeft slechts een tijdelijke aanstelling. Na het vrij onverwachte vertrek van zijn voorganger Christiaan van der Kamp besloot de commissaris van de Koning in Zuid-Holland dat het niet handig is om vlak voor een gemeenteraadsverkiezing een nieuwe burgervader te gaan zoeken. Bij die zoektocht wordt namelijk meestal gekeken wie de grootste politieke partij is in de gemeenteraad. Zo was destijds het CDA de grootste partij in Bodegraven-Reeuwijk met als gevolg dat er een CDA burgemeester (Christiaan van der Kamp) werd benoemd.

Een grotere invloed vraagt om een grotere democratische controle
Op dit moment zijn het vooral de gemeenteraden die een belangrijke rol spelen in de benoeming van een burgemeester. Zij stellen met elkaar het profiel op waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen én zijn betrokken bij de selectieprocedure.

De Raad van Europa, de hoogste mensenrechtenorganisatie in Europa, heeft nu onderzoek laten doen naar lokale besturen in Europa en daarmee ook in Nederland. Conclusie: De manier waarop burgemeesters en commissarissen van de Koning in ons land worden benoemd is niet democratische genoeg.

Vooral omdat deze kroonbenoemde functionarissen zich steeds vaker en actiever mengen in lokale politieke beslissingen en dat rechtvaardigt een grotere democratische controle.

Bovendien krijgen burgemeester steeds zwaardere en omvangrijkere bevoegdheden dan voorheen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en openbare orde. Denk alleen maar aan de belangrijke inbreng die burgemeesters hebben bij de aanpak van de coronacrisis.

In 2018 werd zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van D’66 aangenomen, waardoor het mogelijk is om lokaal een burgemeestersverkiezing te organiseren. Er is overigens nog wel wat aanvullende wetgeving nodig om het e.e.a. bestuursrechtelijk vorm te geven. Bijvoorbeeld over de verhouding tussen de gekozen burgemeester en de gemeenteraad.

Ben jij voor of tegen een gekozen burgemeester?
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 worden in de podcast De Burgerlobby de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen in Bodegraven-Reeuwijk door Willem IJdo over tal van onderwerpen stevig aan de tand gevoelt en een van terugkerende vragen gaat vanzelfsprekend over onze toekomstige burgemeester. Gekozen of door de Kroon benoemd? Speelt deze vraag uberhaupt een rol binnen de verkiezingsprogramma’s van de partijen of zwijgen ze over hun voorkeur? En welke eigenschappen moet hij of zij in ieder geval bezitten?

Én hoe denken onze inwoners eigenlijk over deze vragen. Naar de stembus voor een nieuwe burgemeester of gewoon de traditionele weg, benoemd door de Koning op voordracht van de gemeenteraad?

Kortom wat vind jij? Een gekozen burgemeester Ja of Nee? Praat mee!

Of vul onze ultra korte enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/NQHW8LP

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp