Officiële oprichting MijnKlimaatPartij, Bram Tack wordt voorzitter

Bodegraven-Reeuwijk – MijnKlimaatPartij is officieel opgericht. Namens het oprichtingsbestuur zette voorzitter Bram Tack bij de notaris zijn handtekening onder de statuten, en nam hij de voorzittershamer in ontvangst. De partij is daarmee op tijd opgericht om mee te kunnen doen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Initiatiefnemer Martien Kromwijk: “MijnKlimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden”. Bram Tack is bij de oprichting gekozen tot voorzitter. Hij geniet veel bekendheid omdat hij tot voorkort dominee was in Bodegraven en zich ook in die rol al breed inzette voor de lokale gemeenschap.

Voorzitter Bram Tack  “Iedereen kan meedoen”

Bram Tack: “We mogen ons zeker zorgen maken over de toekomst als we nu niet genoeg in actie komen. Wij zijn de eerste generatie die kan voelen dat de aarde opwarmt, en we hebben niet veel tijd meer om daar iets aan te doen. Natuurlijk zijn we sterk afhankelijk van hoe de afspraken uit Glasgow worden uitgewerkt door regeringsleiders. Maar lokaal kunnen we ook bijdragen. En zo ook voor iedereen acties organiseren waarbij je jezelf kan aansluiten. Die uitnodigen om zelf óók mee te doen. En dat willen we 8 jaar lang doen. Heel concreet, dichtbij, eenvoudige stappen. Zodat we uiteindelijk de aarde verantwoord doorgeven aan volgende generaties.”

Een groep initiatiefnemers werkt nu aan het programma en de campagne. MijnKlimaatPartij wordt anders dan de al vertrouwde politieke partijen. Het wordt een open beweging die zich helemaal gaat inzetten om ook in de eigen dorpen met concrete stappen de klimaatverandering tegen te gaan. Ieder seizoen zullen daarvoor meet ups worden gehouden waaraan alle inwoners en bedrijven mee kunnen doen, bijvoorbeeld rond de thema’s:

  • Jaarlijks véél meer bomen planten
  • Electrische deelauto’s bevorderen
  • Koelwarmte van bedrijven benutten
  • Olivijn op paden en beschikbare stroken
  • Kunstmest verbieden
  • Schoolmoestuinen voor iedere basisschool.

Om mee te doen met MijnKlimaatPartij hoef je geen politicus te zijn, of direct aan de gemeenteraad te denken. Het creatief meedoen met de seizoens meet ups is veel belangrijker. Wie mee wil doen kan zich nog aanmelden via mijnklimaatpartij@gmail.com. De beweging richt zich op jongeren die hun zorgen hebben geuit met de schoolstakingen, op grootouders voor het klimaat, en verder iedereen die de opwarming van de aarde als een serieus probleem voelt en mee wil doen daar iets in te veranderen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp