Een jonge gemeente met eindelijk een eigen kerkgebouw

Driebruggen – Misschien is het wel een van de meest bijzondere gebouwen die de afgelopen jaren opgeleverd zijn in Bodegraven-Reeuwijk: Het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Driebruggen. Markant aanwezig aan de rand van de wijk De Groendijck-Oost. Het gebouw is vrij traditioneel vormgegeven en ontworpen door Huls Architecten. Een ervaren ontwerper van kerken uit Staphorst. Alleen de hoge kerktoren ontbreekt in het beeld. Die zat er vanwege de hoogtebeperking in het bouwbesluit niet in. 

Een plek midden in de gemeenschap van Driebruggen 
De leden zijn dankbaar dat het in deze tijd mogelijk is geweest om dit gebouw en de pastorie te realiseren, nadat de kerkgemeente jarenlang in een loods aan de Esdoornstraat heeft moeten kerken. Iedereen is welkom in het nieuwe gebouw en vooral tijdens de open kerkdagen kun je zo naar binnenlopen. De kerk wil dan ook zowel letterlijk als figuurlijk midden in het dorp staan. Dat gaat tijdens deze corona-tijd misschien wat moeilijker, maar zodra die voorbij is willen de leden dit streven nadrukkelijk gaan uitdragen.  

‘Vastgehouden aan de grondslag van de kerk’ 
De oorsprong van de Kerkgemeenschap voert terug naar 2004 toen een groot deel van de hervormde en gereformeerde kerken in Nederland besloten landelijk op te gaan in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Een groot deel van de gelovigen verbonden aan de hervormde kerk in Waarder kon zich echter niet vinden in deze koerswijziging en besloot vast te blijven houden aan ‘de grondslag van de kerk’.   

Inmiddels telt de Hersteld Hervormde Gemeente in Driebruggen zo’n 700 leden en het Kerkgebouw opende dit jaar zijn deuren op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag. Een week eerder metselde dominee Ruijgrok, die in de pastorie naast de kerk woont, in de gevel een gedenksteen met een opschrift afkomstig uit Exodus 25:22a: ‘Aldaar zal ik tot u komen en zal ik met u spreken van boven het verzoendeksel af.  

Een jonge Kerk 
Het is een jonge gemeente die groeit. Ruim 60 % is jonger dan 40 jaar. Dat betekent veel kinderen die geboren worden, maar ook ziet men steeds vaker dat jonge mensen naar de omgeving verhuizen vanwege de prettige en groene woonomgeving, goede scholen en de aantrekkende werking van de Kerk. 

Dat de kerkgemeente jong is bleek ook een groot voordeel te zijn tijdens de bouw. Veel jonge leden hebben als vrijwilliger hun schouders onder de bouw gezet. De pastorie is zelfs helemaal door eigen mensen gebouwd. Ook de financiering is voor een groot deel opgebracht door de kerkgemeenschap. Met leningen, maar ook door schenkingen van bedrijven.

Sober, indrukwekkend maar tegelijkertijd uiterst smaakvol 
Traditiegetrouw draait het in gereformeerde en hervormde kerken met nadruk niet om het interieur, maar als bezoeker kun je er niet om heen dat de Kerkzaal buitengewoon smaakvol is ingericht. Minimalistisch en sober, tegelijkertijd sereen en puur.  

Alleen het orgel ontbreekt nog en loopt alles volgens planning dan wordt dit begin 2022 geplaatst. De basis is overigens een bestaand orgel uit 1973 gebouwd door Willem de Jongh uit Lisse. Gekocht van de gereformeerde gemeente Hoogvliet en aangepast aan de wensen en eisen van de Kerk in Driebruggen.  

Circulair 
Ook de luidklok in de toren is circulair en afkomstig uit een Rooms Katholieke Kerk. Nadrukkelijk is dat geen enkel probleem. Integendeel zelfs. De inscriptie op de in 1966 in het Brabantse Aarle-Rixtel gegoten klok is niet voor niets “Ik roep u op naar God”. En die functie heeft de klok nog steeds. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter