Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona

Bodegraven-Reeuwijk – Op vrijdag 12 november heeft het kabinet een persconferentie gehouden waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Naar aanleiding hiervan zal het Protocol Kinderopvang & corona worden gewijzigd (planning  16 november 2021).

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang:
1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden/gastouders onderling, tussen personeelsleden/gastouders en ouders en tussen ouders onderling);
Houders kunnen zelf, in overleg met de OC, een afweging maken om ouders/externen een mondneusmasker te laten dragen bij het betreden van de locatie.

Het RIVM is ook bezig met het herzien van een aantal maatregelen, waaronder de quarantaine- en testregels voor (immune) huisgenoten van iemand met COVID-19;  de uitzondering op de quarantaineregels van kinderen van 0-4 jaar.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte inhoud van deze maatregelen wordt en wanneer dit bekend wordt gemaakt. Zodra hier duidelijkheid over is, zal het protocol hier opnieuw op worden aangepast en via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp