EditieGroeneHart.nl voortaan ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking

Bodegraven-Reeuwijk – Met het toevoegen van een voorleesfunctie op de website is EditieGroeneHart.nl voortaan ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. ‘Een belangrijke stap vooruit’, volgens het bestuur van de lokale omroep. Een van de belangrijkste speerpunten voor 2022 is om een zo inclusief mogelijke omroep te worden. Niet alleen herkenbaar voor alle inwoners ongeacht gender, levensovertuiging of achtergrond, maar ook voor mensen met een visuele of taalkundige beperking. 

‘We zijn nog niet helemaal tevreden over de software die we nu gebruiken, maar als organisatie zonder subsidie ben je nu eenmaal financieel beperkt in de middelen, toch vonden we dat we alvast een stap moeten zetten om onze doelstellingen te halen’. 

Laaggeletterden
Ook op het gebied van de wens toegankelijk te zijn voor mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven worden belangrijke stappen gezet. ‘We schrokken ervan dat een op zes inwoners boven de 15 jaar het lokale nieuws niet kan volgen omdat lezen voor deze groep niet vanzelfsprekend is. Dat zijn ruim 3.000 inwoners en dan hebben we het echt niet alleen over mensen met een migratieachtergrond’. 

Op initiatief van EditieGroeneHart.nl wordt nu samen met de gemeente gekeken naar het opzetten van een lokale nieuwssite voor deze doelgroep. Overigens is het de bedoeling dat dit een regionale invalshoek krijgt en ook RTW FM uit Waddinxveen trekt hierin mee op. ‘We hopen natuurlijk dat ook de bibliotheek de Groene Venen bij het initiatief aansluit. Een van de belangrijkste uitdagingen is om deze mensen te bereiken. Kun je niet goed lezen dan stap je niet snel een bibliotheek binnen of maak je een brief van een gemeente open. We denken dat een toegankelijke en aantrekkelijk site met lokale nieuwtjes een stap in de goede richting is’. 

Vrijwilligers gezocht voor hertalen bestaande berichten
Voor het project rondom ‘Laaggeletterdheid’ is de omroep op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij het ‘hertalen van bestaande nieuwsberichten’. Iedereen die geïnteresseerd is kan een mail sturen naar info@editiegroenehart.nl ovv Laaggeletterdheid.  

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp