Bezoek Willy de Zoete aan MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk/Regio – Op vrijdag 12 november bracht gedeputeerde Willy de Zoete een bezoek aan diverse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de regio Midden-Holland. Het bezoek stond in het teken van de regionale MKB-Deal en de provinciale subsidie van € 200.000 die de regio afgelopen zomer heeft ontvangen. “De MKB-Deal versnelt onze regionale projecten op het gebied van innovaties en onderwijs in de logistiek, bouw en de maakindustrie. Het is goed dat we, met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, kunnen laten zien waar we in de regio mee bezig zijn en hoe de middelen worden besteed”, aldus Goudse wethouder Thierry van Vugt.

Met de MKB-Deal ‘Ondernemend Midden-Holland’ gaan de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen met de ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt, OK Krimpenerwaard en de OPW aan de slag met vijf projecten die het vestigingsklimaat in de regio versterken. “De MKB-Deal is een krachtige stimulans voor de economische samenwerking in de regio, die zich met gerichte projecten concreet vertaalt naar ondernemers en hun bedrijven”, vertelt Inge Nieuwenhuizen, wethouder Economische Zaken in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In de gesloten MKB-Deal ligt de focus op concrete activiteiten voor de maakindustrie, logistiek en transport. De MKB-Deal helpt om de ambities uit de regionale economische visie ten uitvoer te brengen via concrete innovatieprojecten. Ook Campus Gouda is een belangrijke aanjager in de regionale samenwerking.

Werkbezoek aan distributiecentrum van Vergeer Holland in Bodegraven (Foto: gemeente Gouda)

Bezoek van gedeputeerde De Zoete
Gedeputeerde De Zoete, verantwoordelijk voor innovatie in het MKB namens de provincie Zuid-Holland, nam een kijkje bij het innovatieve distributiecentrum van Vergeer Holland in Bodegraven waar het kaasbedrijf verpakte kaas opslaat en transporteert naar haar klanten. Een afvaardiging van het regionaal overleg Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs ging met de gedeputeerde in gesprek over samenwerking, innovatie en het opleiden van nieuw talentvol personeel. Vergeer Holland is een inspiratie voor hoe de logistieke sector verder kan innoveren. Een van de deelprojecten van de MKB-Deal is om bedrijven en overheden in te laten spelen op duurzame stadslogistiek.

Op steeds meer plekken, waaronder Gouda, mogen over een aantal jaar alleen emissieloze voertuigen de stad in. Ondernemers moeten daar hun logistieke processen op inrichten om op de trends in te kunnen spelen. Er wordt onderzocht hoe dit in de regio samen kan. Ook werd bouwbedrijf Domburg Bodegraven bezocht als één van de partners in de Bouwacademie Groene Hart. De Bouwacademie moet een belangrijke regionale functie krijgen bij het opleiden van leerlingen met ambitie in de technische sectoren. De Bouwacademie krijgt door de subsidie geld om te onderzoeken waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft op het gebied van personeel en opleidingen. Dit moet leiden tot een plan van aanpak om scholing te ontwikkelen voor personeel in de bouw en installatietechniek.

De ondertekenaars MKBDeal Ondernemend Midden-Holland’  (Foto: provincie Zuid-Holland)

Opleiding en ontwikkeling
Tot slot bracht gedeputeerde De Zoete een bezoek aan machinefabriek, constructie- en reparatiebedrijf Slangen Staal in Gouda. Naast een rondleiding door de productieruimten is er aandacht besteed aan het belang van technische beroepsopleidingen in de metaalsector. Met behulp van de MKB-Deal wil de regio in een project gaan onderzoeken hoe personeel verder opgeleid kan worden met bijvoorbeeld met draai- en freesmachines, leren programmeren of werken met 3D-printers. Dit belang werd tijdens het bezoek geïllustreerd aan de hand van het succesvolle project Precious Plastics en het samenwerkingsverband tussen hbo, mbo en vmbo in de regio dankzij Sterk Techniek Onderwijs Gouda.

Gedeputeerde De Zoete: “Zuid-Holland zet in op een duurzame economie gedragen door toekomstbestendige, innovatieve bedrijven. Dat vraagt naast ondernemerschap ook om goed opgeleide werknemers en flexibele opleidingsmogelijkheden. Onze Human Capital agenda en de provinciale subsidiemogelijkheden voor innovatie maken dit mogelijk. De Zuid-Hollandse MKB-Deals zijn een voorbeeld hoe diverse partijen de handen in een kunnen slaan om met deze instrumenten duurzame innovatie mogelijk te maken.”
 

De MKB-Deal projecten hebben een gezamenlijke looptijd van twee jaar.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp