Convenant Klimaatadaptief Bouwen getekend


Bodegraven-Reeuwijk – Een extra feestelijk moment op de toch al zo feestelijke Boomfeestdag op 10 november. Wethouder Kees Oskam ondertekende daar het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland. Hij was daarvoor bij zwembad De Kuil aanwezig om samen met leerlingen van de Da Costaschool zes
honingbomen te planten rond de klimaatbestendige parkeerplaats. Oskam is blij met het convenant:
“Hiermee zet Bodegraven-Reeuwijk samen met vele andere organisaties een volgende stap in de goede
richting van een klimaatbestendige gemeente.”

De gevolgen van klimaatverandering hebben een grote impact op de maatschappij. Regenval wordt
steeds heftiger en droogte langduriger. Daarom is in Nederland afgesproken dat we onze omgeving
uiterlijk in 2050 aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat wordt klimaatadaptatie genoemd. “Als
gemeente spelen we een belangrijke rol in de realisatie daarvan. Wij vinden dat klimaatadaptief bouwen
het nieuwe normaal moet zijn.” Met het convenant besluiten verschillende gemeenten en organisaties om zich in te zetten voor het klimaatadaptief bouwen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Daarmee verminderen zij gezamenlijk
droogte, bodemdaling en hittestress en willen deze organisaties zo de biodiversiteit in Nederland
verhogen.

Ook zeggen de partijen daarmee toe een financiële bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de
producten van het convenant. “De groene parkeerplaats bij zwembad De Kuil is daarom een mooie plek
om dit te ondertekenen. Door tussen de tegels van de parkeerplaats ruimte te laten kan water bij heftige
regen beter worden opgenomen in de grond. Dit soort stappen moeten we de komende jaren nog veel
meer zetten.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter