Webinar over Discriminatie op de woningmarkt

Luister, kijk en doe mee tijdens het Plein1-webinar op 18 november van 13.00-14.30 uur, over Discriminatie op de woningmarkt.

Regio – Provincie Zuid-Holland wil een passend woningaanbod voor starters, gezinnen, ouderen, doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en statushouders. Voor iedereen dus. Om dat te bereiken moeten mensen in gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Regelmatig wordt er echter gediscrimineerd op grond van irrelevante persoonlijke kenmerken. RIGO Research en Advies heeft onderzoek gedaan naar de omvang, verklaringen en trends van discriminatie op de woningmarkt.

Plein1
Plein1 verzorgt bijeenkomsten om de resultaten van onderzoeken te delen en te bespreken hoe beleidsmakers en partners in het veld de conclusies een plaats kunnen geven in (nieuw) beleid. Plein1 en de onderzoeksagenda zijn onderdelen van Kennis Zuid-Holland, het netwerk van strategische kennisprojecten binnen de provincie die elkaar aanvullen en inspireren. Deze teams werken samen aan één kennisprogramma van trends, onderzoeken en debat. Kijk voor meer informatie bij Kennis Zuid-Holland – Provincie Zuid-Holland(verwijst naar een andere website).

Programma en aanmelding
Na de presentaties door RIGO is er een paneldiscussie met verschillende spelers op de woningmarkt. Via de chat kunt u vragen stellen aan onderzoekers en panelleden.

Aanmelding kan via het formulier(verwijst naar een andere website). Na aanmelding ontvangt u de deelnamelink voor het webinar.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter