€2,5 miljoen voor beleefbaar erfgoed in Zuid-Holland

Zuid-Holland – In 2022 kunnen binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 59 projecten een subsidie tegemoet zien. Gedeputeerde Staten stelt hiervoor €2,5 miljoen beschikbaar. Onder de projecten bevinden zich onder meer de 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie (jubileumjaar 2022),  een tentoonstelling over het trekvaartvervoer en de waterburcht en het slavenschip Keenenburg.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Onze geschiedenis een toekomst en een gezicht geven. Het Zuid-Hollands erfgoed beleefbaar, nog beter bereikbaar en bekend maken voor alle inwoners van onze provincie. Dat zijn belangrijke doelstellingen van ons erfgoedbeleid. Het ‘maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022’ levert hiervoor een belangrijke basis.”

Projecten waaraan subsidie wordt verstrekt in 2022
In samenwerking met de 7 erfgoedtafels is bepaald welke projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van onze erfgoedlijnen. Deze lijst met projecten is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Op 9 november 2021 heeft Gedeputeerde Staten besloten voor welke projecten het komende jaar subsidie kan worden aangevraagd binnen de ‘Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020’. Subsidie aanvragen is mogelijk nadat het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022’ is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Erfgoedlijn Historisch Haringvliet
In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022 is voor het eerst de erfgoedlijn Historisch Haringvliet opgenomen. Deze erfgoedlijn is een uitbreiding van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De erfgoedlijn is verschoven naar de noordrand van Goeree-Overflakkee en delen van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard zijn toegevoegd. Ook maken onder andere het eiland Tiengemeten en de oude waterscheiding tussen Voorne en Putten, de Bernisse, deel uit van de nieuwe erfgoedlijn.

Nieuwe voorzitter erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes
Afgelopen zomer nam Klaas Tigelaar afscheid als voorzitter van de erfgoedlijn Limes. Burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Katwijk volgt de heer Tigelaar op. In juli 2021 heeft de Neder-Germaanse Limes de Werelderfgoedstatus verworven. In  Zuid-Holland loopt de Limes van Katwijk tot Bodegraven.

Erfgoed en erfgoedlijnen
De provincie kent 7 erfgoedlijnen: Atlantikwall, Historisch Haringvliet, Landgoederenzone, Neder-Germaanse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Elke erfgoedlijn vertegenwoordigt een groep monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart). Kastelen, landgoederen, bunkers en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Samen met 300 externe partners en gesteund door duizenden betrokken en enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, te beleven, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp