Als we zo doorgaan, dan halen we het niet

Presentatie stand van zaken klimaatdoelstellingen tijdens inspraak gemeenteraad

Bodegraven-Reeuwijk – Vanavond is de maandelijkse inspraak van de gemeenteraad en dit keer staan er twee belangrijke onderwerpen op de agenda, die in elkaars verlengde liggen. De Hortus Populus ziet volgend jaar de tijdelijke overeenkomst die het burgerinitiatief sloot met de gemeente, voor het gebruik van 2,5 ha grond in de wijk Weideveld in Bodegraven, aflopen en vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen over de toekomst. Aanvullend vindt een presentatie plaats die helderheid moet geven of de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn ambitie gaat halen om in 2035 een klimaat neutrale gemeente te zijn.

Hortus Populus
Namens de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk zal de heer Arthur van Dijk een pleidooi houden voor het behoud en voortzetten van de Hortus Populus. In januari 2016 tekende de stichting samen met wethouder Kees Oskam een contract voor het gebruik van een perceel van 2,5 ha in Weideveld Bodegraven. Het contract had een tijdelijk karakter, omdat het de bedoeling was dat ook dit deel van de wijk te zijner tijd beschikbaar moest komen voor woningbouw. Inmiddels is de Hortus uitgegroeid tot een populaire oogst- en pluktuin, waar inwoners niet alleen terecht kunnen voor groente abonnementen, maar ook veel activiteiten worden georganiseerd op het gebied van duurzaamheid en gezonde voeding. Met ongeveer 35 vrijwilligers is de tuin letterlijk een figuurlijk een bloeiend middelpunt in de wijk geworden.

De tuin draait en past volgens de initiatiefnemers volledig binnen de ambitie van de gemeente die terug te vinden is in de ‘Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’.

Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal
In het verlengde van de Hortus Populus ligt de presentatie van het onderzoek ‘Bodegraven-Reeuwijk Klimaat Neutraal’, waarin het ODMH (OmgevingsDienst Midden Holland) het resultaat weergeeft van een onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de ambitie ‘Klimaatneutraal in 2035’.

De conclusie is even scherp als duidelijk. Doorgaan op dezelfde weg is een streep door die ambitie. Weliswaar daalt de uitstoot van CO2 dankzij de maatregelen die tot nu toe zijn genomen, maar onvoldoende om in 2035 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Bovendien wordt in het rapport de verwachting uitgesproken dat ook het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor dit doel onvoldoende is.

Er liggen nu drie scenario’s op tafel:

Scenario 1 : We gaan door op de ingeslagen weg, nemen geen extra maatregelen of actie en accepteren dat Klimaatneutraal in 2035 niet haalbaar is.

Scenario 2: Verspreid over alle sectoren worden nieuwe projecten en initiatieven gelanceerd om in 2035 de klimaatambities te halen.

Scenario 3: Er wordt per sector bekeken met welke maatregelen de emissies kunnen worden teruggedrongen en wat dit gaat kosten. Kortom wat is haalbaar en wat is betaalbaar.

Naar aanleiding van de presentatie vanavond volgt nog een opiniërend gesprek in de commissie samenleving op 17 november. Eerder gaven verschillende fracties in de gemeenteraad in een artikel van EditieGroeneHart.nl aan vooralsnog 2035 niet los te willen laten als stip op de horizon.  

De agenda voor de inspraak vanavond is terug te vinden via deze link.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter