Kerken en corona vanaf 7 november

Bodegraven-Reeuwijk – Een snelle ronde langs de grootste geloofsgemeenschappen in Bodegraven-Reeuwijk leert dat de coronavoorschriften ook daar zijn aangescherpt. In de Bodegraafse Dorpskerk, gemeentecentrum ’t Anker en de Bethlehemkerk te Nieuwerbrug (PKN) wordt van bezoekers verwacht dat ze bij verplaatsing weer een mondkapje dragen.

In ’t Anker geldt bij alle activiteiten voor volwassenen de 1,5 meter-afstandsregel. Bij niet-kerkelijke activiteiten houdt men toegangscontroles en wordt om de QR-code gevraagd. “Voor de erediensten worden (nog) geen verdere beperkingen doorgevoerd”. Bij twijfel over symptomen thuisblijven, is nog steeds het motto. 

De Protestantse Gemeente Emmaüs vraagt bezoekers van diensten in de Ontmoetingskerk de 1,5 meter-regel aan te houden zonder dit te verplichten. Ook hier mondkapjes bij verplaatsing. “Aanmelden voor de kerkdienst hoeft op dit moment nog niet”. Koffiedrinken na afloop van de dienst gaat “tot nader bericht” niet door. 

Groepen op alfabet 
De Bethelkerk (Gereformeerde Gemeente) hanteert met ingang van zondag 7 november een uitvoerig protocol met indeling van de kerkgangers in drie groepen op alfabetische volgorde van de achternamen. Verder mondkapjes bij binnenkomen en verlaten van de kerk, en handen desinfecteren bij binnenkomst. Zondagschool en andere jeugdactiviteiten zijn voorlopig stilgelegd. Alle beperkingen worden heroverwogen “zodra de situatie het toelaat”. 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Waarder (Dorpskerk aldaar) heeft besloten “dat de gemeente vooralsnog in haar geheel de erediensten op zondag kan bijwonen”. De 1,5 meter-regel van de overheid wordt gevolgd via toewijzing van plaatsen door coördinatoren. Kerkbanken zijn ‘om en om’ beschikbaar. Ook hier mondkapjes op bij binnenkomen en verlaten van de kerk. 

Op de website van de regionale rk parochie Sint Jan de Doper en die van de Hersteld Hervormde Kerk te Driebruggen is geen informatie over actuele coronamaatregelen terug te vinden. De regels die in andere – veelal kleinere – plaatsen van samenkomst gelden, zullen niet sterk afwijken van de hier genoemde. Meer info op de sites. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp