Bodegraven-Reeuwijk verder met duurzame energie

Waarder – Naast Reeuwijk-Oost en Broekvelden/Groote Wetering komt nu ook het dorp Waarder in beeld als studiegebied in het kader van de energietransitie – van aardgas naar ‘duurzaam’ – die zich tot 2050 voltrekt.

‘Zonnige’ toekomst voor Waarder…

In Reeuwijk-Oost gaat het daarbij om warmte uit de Reeuwijkse Plassen oftewel aquathermie (warmte uit water), in Broekvelden/Groote Weetering om een mix van opties waaronder restwarmte van bedrijven, bodemwarmte en aquathermie, en in Waarder om ‘zon-thermische’ aansluitingen van woningen en bedrijven. De energie daarvoor wordt opgewekt met zonnepanelen op daken en in zonneweides of -parken.

Waarder is door de Provincie Zuid-Holland gekozen als onderwerp van een parallelle studie wegens de beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor het opwekken van zonne-energie langs de A12. De eerste stap kan toepassing van hybride warmtepompen zijn, gecombineerd met isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen waaronder boerderijen. Individuele oplossingen zouden hier meer voor de hand liggen dan collectieve. Alle gemeenten in Nederland stellen dit jaar een Transitievisie Warmte op. Hierin wordt de route naar duurzame warmte-oplossingen beschreven. De visie is het begin van een fasegewijze overstap naar die oplossingen. Na uitgebreide inspraak is de definitieve transitievisie voor Bodegraven-Reeuwijk op 29 september vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie:
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/transitievisie-warmte.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp