Dorpsvisies De Meije, Reeuwijk-Brug en Sluipwijk overhandigd

Woensdagavond 27 oktober werd tijdens een nogal rommelig begin van de gemeenteraadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk de dorpsvisies van Sluipwijk/Het Plassengebied, Reeuwijk-Brug en De Meije overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Het liefst hadden de dorpsteam uitgebreid de tijd gekregen om de meningen van hun dorpsgenoten over de toekomst uitgebreid toe te lichten, maar de tijd liet dit niet toe. Een tweetal jaar geleden ging de gemeente van start met de ambitie om een gemeente brede visie op de toekomst vast te stellen. De dorpsteams werden daarbij uitgedaagd om samen met de inwoners een eigen visie over hun dorp te ontwikkelen. Een proces van veel overleg, energie en input, waarbij ook andere belanghebbende organisaties, zoals bijvoorbeeld ondernemers, betrokken zijn geweest.

Dorpsteam Sluipwijk en het Plassengebied

De rode draad in alle visies is ‘vooral zorgvuldigheid met dat wat we hebben’ en het gezamenlijk streven naar een groene en duurzame gemeente. De zorgen betreffen vooral huisvesting voor jongeren en ouderen. Daarnaast brak De Meije een lans voor de boerengemeenschap die veel op hun bordje hebben liggen. Zowel Sluipwijk/Het Plassengebied, als het team van Reeuwijk-Brug benadrukten de kwetsbaarheid van de natuur, de balans wonen/groen in de wijk, het landelijke karakter dat sterk onder druk staat en het toenemend toerisme dat veel inwoners als belastend beschouwen.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Een van de dorpsteamleden gaf na de overhandiging aan: “We zijn blij dat de visie er nu ligt en we zijn benieuwd wat we van al onze zorgen straks in de verkiezingsprogramma’s gaan terugzien, want uiteindelijk gaat het altijd om het evenwicht tussen burgerparticipatie en politiek.”

Dorpsteam De Meije

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp