Vignet De Gezonde School thema welbevinden voor De Goudse Waarden

De Goudse Waarden is gezond!

Gouda – Het vmbo van De Goudse Waarden heeft het vignet Gezonde School behaald voor het thema Welbevinden. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Goudse Waarden is trots op dit behaalde resultaat! Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Goudse Waarden voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor worden o.a. de volgende activiteiten ingezet: in de (mentor)lessen wordt aandacht besteed aan samenwerken, sociale druk, inlevingsvermogen van een ander, een positief zelfbeeld en het maken van weloverwogen keuzes. Ieder schooljaar worden programma’s ingezet op het gebied van sociale media, pesten, en alcohol –en middelengebruik en gezonde voeding. Daarnaast hebben leerlingen binnen het Missie-onderwijs oog voor anderen en organiseren zij activiteiten voor het goede doel. Dit is nog maar een deel van de onderwerpen. Het is ook van belang dat er een goede zorgstructuur is op school, de school een goed contact heeft met ouders en medewerkers zich blijven ontwikkelen. 

Het vmbo van De Goudse Waarden is de enige (middelbare) school in Gouda met het vignet op het thema Welbevinden. Dat maakt directeur Maria van Welie en haar team extra trots. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op  www.gezondeschool.nl.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp