Vermindering verhuurdersheffing

Tijdens de begrotingsbehandeling kort na Prinsjesdag is in de Tweede Kamer besloten dat de totale verhuurdersheffing van ongeveer €1,6 miljard verminderd wordt met 500 miljoen euro. Laat ik voorop stellen dat dit een stap is in de goede richting. Maar nog onvoldoende om al onze opgaven op gebied van betaalbaarheid van huren, onderhoud, nieuwbouw en verduurzaming te kunnen realiseren.

De verhuurdersheffing voor Mozaïek Wonen bedraagt voor dit jaar € 9,2 miljoen en de vennootschapsbelasting € 4,9 miljoen. Dat is dit jaar in totaal ruim € 14 miljoen (= circa € 1.400,- per woning). Daar kunnen we ongelofelijk veel goede activiteiten van doen in het belang van onze huurders, die hun woonlasten zien oplopen vanwege de forse stijging van de energieprijzen. De vermindering komt bij Mozaïek Wonen neer op een bedrag van zo’n €3 miljoen. Dus gaat er vanaf 2022 nog steeds zo’n € 11 miljoen naar de belastingdienst. En dat is onrechtvaardig. Onrechtvaardig, omdat 1: het geld van de huurders niet wordt gebruikt voor volkshuisvesting en 2: Mozaïek Wonen een stichting is zonder winstoogmerk. In principe geldt bij stichtingen niet de plicht om vennootschapsbelasting te betalen. Toch heeft de regering woningcorporaties wel deze belasting opgelegd.

Kortom, er is nog veel werk te verzetten door een nieuw kabinet!

Ron de Haas
directeur-bestuurder

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp