Omgevingswet op agenda gemeenteraad

Bodegraven-Reeuwijk – Woensdag 27 november staat het veelkoppig monster ‘De Nieuwe Omgevingswet’ op de agenda van de gemeenteraad in Bodegraven-Reeuwijk. De wet voegt verschillende wetten en regelingen samen en zou daarmee het omgevingsrecht een stuk eenvoudiger en vooral overzichtelijker maken. De wet werd al in juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in maart 2016 gaf de Eerste kamer zijn zegen. Toch lijkt de definitieve invoering maar niet te willen lukken. Opnieuw werd vlak voor het zomerreces besloten dat de wet niet op 1 januari 2022 van kracht zou worden, maar op 1 juli 2022. Weer een half jaar later.

Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit
De rode draad binnen deze wetgeving is ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit’ en dat motto is uiteindelijk vertaalt naar  twee maatschappelijke doelstellingen die in de regelgeving is terug te vinden: 

  1. De omgevingswet moet bijdragen aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, inclusief een goede omgevingskwaliteit 
  2. De wet moet bijdragen aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.  

Opnieuw uitstel
Het uitgangspunt is dus vereenvoudiging, maar inmiddels zijn er juist grote zorgen over de enorme complexiteit van de nieuwe wet. De regels dreigen zo ingewikkeld te zijn dat de vrees bestaat dat de bouwambities in Nederland zelfs helemaal niet meer gehaald kunnen worden. In mei kwam demissionair minister Ollongren naar buiten met de boodschap dat het digitale loket (DSO), waar zowel landelijke als lokale overheden terecht kunnen voor aanvragen van vergunningen en het raadplegen van geldende regels per locatie, op 1 januari 2022 nog lang niet volledig operationeel kan zijn. Opnieuw volgde een half jaar uitstel tot groot ongenoegen van veel gemeenten in Nederland, die door het verschuiven van de datum geconfronteerd werden met extra kosten.

Overdracht bevoegdheden
Het is nog niet duidelijk wat het uitstel betekent voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die volgens de laatste berichten vrijwel op schema ligt met de implementatie van de omgevingswet. In de gemeenteraad op woensdag 27 oktober a.s. draait het dan ook niet om uitstel, maar om het overdragen van bevoegdheden door de gemeenteraad aan het college van B&W. De gemeentewet maakt mogelijk om werkzaamheden die tot het pakket van de raadsleden behoren over te dragen. 

Meestal gaat het om routinematige werkzaamheden die binnen de kaders van het toch al afgesproken beleid vallen, echter staat nu al vast dat niet alle politieke partijen instemmen met het voorstel dat er ligt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter